30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Векторна і растрова графіка. Формати графічних файлів

Додано: 6 лютого
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 506 разів
15 запитань
Запитання 1

Що називають комп’ютерною графікою?

варіанти відповідей

Сукупність методів, прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера

Файл, у якому зберігається зображення

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування графічних зображень

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення й опрацювання текстової інформації за допомогою комп’ютера

Запитання 2

У якому файлі зберігаються розміри зображення та коди кольорів усіх його пікселів?

варіанти відповідей

Відеофайл

Файл растрового зображення 

Файл векторного зображення

Аудіофайл

Запитання 3

Що називають векторним зображенням?

варіанти відповідей

Зображення, яке складається із векторів

Зображення, що складається з графічних примітивів - геометричних об’єктів (ліній, кіл, кривих тощо), які описуються математичними рівняннями

Зображення, що являє собою набір пікселів, кожний із яких має певний колір

Зображення, що отримується під час зйомки фото- і відеокамерою або сканування

Запитання 4

Чи є серед наведених тверджень правильне?

варіанти відповідей

Якість векторних зображень погіршується під час масштабування, деформування, поворотів

Розмір файлів векторних зображень залежить від розміру малюнка та глибини кольорів

Розмір файлів векторних зображень залежить від кількості об’єктів на малюнку

Векторні зображення легко масштабуються та деформуються без втрати якості малюнків

Зображення, що отримується під час зйомки фото- і відеокамерою або сканування є векторним

Запитання 5

Установіть відповідність між властивостями растрового зображення та їхнім описом.

1. Глибина кольору

2. Роздільність зображення 

3. Розмір зображення (файла)

а. Визначається кількістю пікселів малюнка по горизонталі та вертикалі

б. Визначається кількістю бітів, що використовуються для кодування кольору пікселя растрового зображення

в. Показує, скільки пікселів зображення розміщується на одиниці довжини

варіанти відповідей

1б 2в 3а

1а 2б 3в

1б 2а 3в

1в 2а 3б

1в 2б 3а

Запитання 6

Вкажіть на векторне зображення

варіанти відповідей

1

2

Запитання 7

Змішуванням яких кольорів створюється зображення на екрані монітора або телевізора?

варіанти відповідей

Жовтого

Червоного

Зеленого

Синього

Пурпурового

Запитання 8

Для розміщення на веб-сторінках в Інтернеті використовують растрові зображення у форматах:


варіанти відповідей

JPG

GIF

PNG

BMP

WMF

Запитання 9

Якщо одне й те саме зображення зберегти в різних форматах, то файл з яким розширенням матиме найбільший обсяг?

варіанти відповідей

*.jpg

*.gif

*.png

*.bmp

*.tiff

Запитання 10

Укажіть розширення, які можуть мати графічні файли. 

варіанти відповідей

wmf

jpg

tiff

avi

mp3

Запитання 11

Укажіть особливості векторних графічних зображень. 

варіанти відповідей

зображення масштабуються та редагуються без втрати якості 

обсяг файлу залежить від розміру зображення 

якість погіршується при збільшенні або зменшенні 

зображення 

застосовують для зберігання фотографій 

застосовують для зберігання креслень, шрифтів 

Запитання 12

Укажіть особливості, які мають растрові графічні об'єкти. 

варіанти відповідей

зображення масштабуються та редагуються без втрати якості 

обсяг файлу залежить від розміру зображення 

якість погіршується при збільшенні або зменшенні 

зображення 

застосовують для зберігання фотографій 

застосовують для зберігання креслень, шрифтів 

Запитання 13

Укажіть правильне закінчення твердження: "Полотно в графічному редакторі - це ..."

варіанти відповідей

область фіксованого розміру, розрахована для друкування на папері формату А4

прямокутна область довільного розміру

замкнена область довільної форми та довільного розміру

незамкнена область довільної форми та довільного розміру

Запитання 14

Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення

варіанти відповідей

використовується даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати в зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до іншого

графічне зображення будується з гарфічних примітивів

кожне графічне зображення має багатошарову структуру

графічне зображення складається з пікселів

розмір файлу зображення залежить від висоти і ширини зображення

Запитання 15

Укажіть особливості растрових графічних зображень

варіанти відповідей

великі за обсягом файли зображень

реалістичність зображень

природність кольорів

невеликі за обсягом файли зображень

неможливість отримати зображення за допомогою спеціальних пристроїв

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест