Величини. Програми виконання арифметичних обчислень

Додано: 5 квітня 2021
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 98 разів
12 запитань
Запитання 1

Величина - це...

варіанти відповідей

Кількісно виражене значення властивості об'єкта.

Якісно виражене значення властивості об'єкта.

Властивість об'єкта, які набуває різних значень у ході роботи програми.

Запитання 2

Стала величина - це... (вибрати найбільш точне пояснення).

варіанти відповідей

число в коді

змінна

величина, значення якої не змінюється у ході роботи програми.

Запитання 3

Змінна величина - це... (вибрати найбільш точне пояснення).

варіанти відповідей

величина, значення якої може змінюватися у ході роботи програми.

число, яке можна замінити.

величина, значення якої не змінюється у ході роботи програми.

Запитання 4

Чи повинен у мові програмування Object Pascal для будь-якої змінної

вказуватися її тип?


варіанти відповідей

так

за певної умови

на розсуд розробника програми

ні

Запитання 5

Тип даних intger - це ....

варіанти відповідей

дробові числа

символи

цілі числа

тесклові дані (фрази)

Запитання 6

Що робить функція IntToStr?

варіанти відповідей

перетворює натуральне число на рядок

пертворює рядок в натуральне число

перетворює ціле число на рядок

перетворює дійсне число на рядок

Запитання 7

Що робить функція StrToInt ?

варіанти відповідей

перетворює натуральне число на рядок

пертворює рядок в натуральне число

перетворює ціле число на рядок

перетворює дійсне число на рядок

перетворює рядок на ціле число

Запитання 8

оберіть вірний опис коду програми з додаванням двох цілих чисел.

варіанти відповідей

var v1, v2, s : real;

begin

v1 := StrToFloat(Edit1.Text);

v2 := StrToFloat(Edit2.Text);

s := v1+v2;

Edit3.Text := FloatToStr(s);

end;


var v1, v2, s : integer;

begin

v1 := StrToFloat(Edit1.Text);

v2 := StrToFloat(Edit2.Text);

s := v1+v2;

Edit3.Text := FloatToStr(s);

end;

var v1, v2, s : integer;

begin

v1 := StrToInt(Edit1.Text);

v2 := StrToInt(Edit2.Text);

s := v1+v2;

Edit3.Text := IntToStr(s);

end;

Запитання 9

Знайдіть рядок БЕЗ помилок

варіанти відповідей

Form1.Color:=clBlue;

Color.Form1:=Blue;

Form1.Color:=Blue;

Запитання 10

Оберіть властивості об'єктів.

варіанти відповідей

Caption

 Label

Color


Button

Width

Visible

Запитання 11

Яких значень можуть набувати властивості кнопки Enabled, Visible?

варіанти відповідей

Yes/No

True/False

1/0

+/-

Запитання 12

Які елементи зображені на формі?

варіанти відповідей


Кнопка

Текстове поле

Напис


Список

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест