1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Величини, типи величин

Додано: 12 травня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 53 рази
12 запитань
Запитання 1

Тип даних intger - це ....

варіанти відповідей

дробові числа

символи

цілі числа

текстові дані (фрази)

Запитання 2

Що робить функція FloatToStr?

варіанти відповідей

перетворює натуральне число на рядок

перетворює рядок в натуральне число

перетворює ціле число на рядок

перетворює дійсне число на рядок

Запитання 3

Що робить функція StrToInt ?

варіанти відповідей

перетворює натуральне число на рядок

пертворює рядок в натуральне число

перетворює ціле число на рядок

перетворює дійсне число на рядок

перетворює рядок на ціле число

Запитання 4

Оберіть вірний опис коду програми з додаванням двох цілих чисел.

варіанти відповідей

var v1, v2, s : real;

begin

v1 := StrToFloat(Edit1.Text);

v2 := StrToFloat(Edit2.Text);

s := v1+v2;

Edit3.Text := FloatToStr(s);

end;

var v1, v2, s : integer;

begin

v1 := StrToFloat(Edit1.Text);

v2 := StrToFloat(Edit2.Text);

s := v1+v2;

Edit3.Text := FloatToStr(s);

end;


var v1, v2, s : integer;

begin

v1 := StrToInt(Edit1.Text);

v2 := StrToInt(Edit2.Text);

s := v1+v2;

Edit3.Text := IntToStr(s);

end;

Запитання 5

Тип величини визначає…

варіанти відповідей

операції, які можна виконувати над величиною

обсяг пам’яті, необхідний для збереження величини;

засіб використання величини в алгоритмі 

множину допустимих значень величини; 

чи може ця змінна бути константою

Запитання 6

Який тип даних використовується для змінних, значення яких можуть бути цілими числами?

варіанти відповідей

boolean

string

longint

real

integer

Запитання 7

Якими командами можна перевести число в текстове подання?

варіанти відповідей

StrToFloat(Edit1.Text)

FloatToStr(s)

IntToStr(s)

StrToInt(Edit1.Text)

Запитання 8

Початкове значення властивості Top для поля Edit1 дорівнює 80. Чому буде дорівнювати це значення після виконання наступної команди 3 рази? Edit1.Top:=Edit1.Top-10; Відповідь введіть числом з клавіатури.

варіанти відповідей

70

80

50

60

Запитання 9

var X, Y: Integer;

Чому дорівнює значення Y після виконання послідовності присвоювань: 

Х := 10;

Y := 3*Х;

Х := Х + Y;

Y:=X+Y/2;

варіанти відповідей

55

25

20

35

Запитання 10

Вкажіть, яку дію реалізує оператор S := (A + B)/2;  


варіанти відповідей

Обчислити значення добутку змінних А і В і результат присвоїти змінній S 

Подвоїти значення змінної А 

Збільшити значення змінної А на 2 

Змінній S присвоїти значення півсуми змінних А і В 

Запитання 11

Які об’єкти розміщені на формі?

варіанти відповідей

Напис1

 Напис2

Кнопка1

Кнопка2

Поле1

Поле2

Запитання 12

При яких значеннях а і в, умова а>b буде хибна

варіанти відповідей

А=2, В=-5

правильної відповіді немає

А=2, В=5

А=5, В=2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест