Величини. Змінні. Вказівка присвоювання.

Додано: 22 грудня 2021
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 118 разів
10 запитань
Запитання 1

Величини поділяються на:

варіанти відповідей

символи та рядки 

цілі та дробові числа 

числа і рядки 

константи та змінні 

Запитання 2

Яке з тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Python не розрізняє великих і малих літер в іменах змінних 

В імені змінної не можна використовувати пробіли  

Першим символом імені змінної має бути літера чи знак нижнього підкреслювання «_» 

Першим символом імені змінної можуть бути спеціальні символи, такі, як /, # або @ 

Запитання 3

Які імена як ідентифікатори недопустимі?

варіанти відповідей

8a  

print

suma 

w1 

Запитання 4

Величина, яка має одне і те ж значення в будь-які моменти часу

варіанти відповідей

змінна

константа

Запитання 5

Кожна змінна та постійна величини належать до визначеного типу:

варіанти відповідей

Числові

Символьні

Рядкові

Логічні

Запитання 6

У мові Python оператор присвоювання позначається знаком:

варіанти відповідей

:=

==

=

!=

Запитання 7

Для введення значення змінної під час виконання програми використовують команду:

варіанти відповідей

print()

type()

input()

Запитання 8

В якому з наведених прикладів вказівка присвоювання записана не вірно?

варіанти відповідей

a=5/2

a=b+2

b+2=a

a=a-1

a=a*a

Запитання 9

Чому будуть дорівнювати значення змінних a і b після виконання нижче поданих вказівок?

a=2

b=5

a=a+5

b=b*2

варіанти відповідей

10 і 7 відповідно

7 і 7 відповідно

10 і 10 відповідно

7 і 10 відповідно

результати не будуть числами

Запитання 10

Змінна величина в програмуванні -

варіанти відповідей

стала величина

область в пам'яті комп'ютера, яка зберігає дані, які можуть змінюватися

величина, яка має тільки ім'я

величина, яка має тільки значення

величина, значення якої змінюється

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест