4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Велика літера і лапки у власних назвах

Додано: 26 листопада 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 1550 разів
12 запитань
Запитання 1

Усі слова в назвах пишуться з великої літери в рядку


варіанти відповідей

(к)оралові (р)ифи, (п)еревал (с)ен-(б)ернар, (п)алац (с)порту,

(п)ланетарна (т)уманність

(п)івнічна (а)мерика, (с)ейм (п)ольської (р)еспубліки, (с)татут ООН,

(д)ень (п)еремоги

(т)ургенєвські (г)ерої, (б)роварський (р)айон, (з)олоті (в)орота,

(д)ев’ята (с)имфонія (б)етховена

(с)вітовий (о)кеан, (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент (у)країни,

(г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни

(з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (н)ародний (а)ртист (у)країни,

(п)резидент (с)получених (ш)татів (а)мерики, (п)рем’єр-(м)іністр (к)анади

Запитання 2

З великої літери перше слово в назві пишеться в рядку


варіанти відповідей

(м)іжнародна (а)строномічна (с)пілка, (ф)ранкове (с)лово,

(б)алканський (п)івострів

(с)узір’я (з)олота (р)иба, (г)ордіїв (в)узол,

(б)арон (м)юнхгаузен

(б)іла (ц)ерква, (г)раф (м)онте-(к)рісто, (ш)евченківський (с)тиль,


(п)осол (р)еспубліки (п)ольща,

(п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (б)ілий (н)алив

(с)узір’я (в)еликий (в)із, (к)омета (г)аллея, (д)алекий (с)хід


Запитання 3

Усі слова пишуться з малої літери в рядку


варіанти відповідей

(к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст, (к)арл (с)міливий

(р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена,

(н)арцис (в)узьколистий

(с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (к)авказький (х)ребет

(н)ароди (п)івночі, (п)івденне (п)олісся, (п)івнічнокримський (к)анал

(с)хідноєвропейська (р)івнина, (б)улонський (л)іс, (я)сна (п)оляна

Запитання 4

У якому рядку назви посад, звань, титулів, рангів, чинів, санів пишуться з великої літери


варіанти відповідей

(г)олова Київської міської державної адміністрації, (р)имський (і)мператор, (к)анцлер Німеччини

(г)ерцог Ришельє, (с)тарший (м)енеджер, (д)ійсний (ч)лен академії наук

 вулиця (м)аршала Гречка, (п)резидент України, (п)апа Римський,

мис (к)апітана Джеральда

(п)рем’єр-(м)іністр Німеччини, (л)ауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка, (ч)лен-кореспондент

(д)октор наук, (к)андидат наук, (с)пікер (в)ерховної (р)ади

Запитання 5

У якому рядку всі найменування написано правильно


варіанти відповідей

Нестор Літописець, автомобіль „Таврія”, Грінченків словник,

Михайлівський Золотоверхий собор

палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, Авгієві стайні

Петрів батіг, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня,

Мала магеланова хмара, республіканське виробниче об’єднання „Поліграфкнига”, Південно-Західна залізниця

проспект дружби народів, вулиця Ярославів вал,Балканський півострів

Запитання 6

У якому рядку допущено орфографічну помилку


варіанти відповідей

лауреат пісенного конкурсу „Нова хвиля”, Драгоманівські читання,

бальзаківський вік, медаль за відвагу, Дюма Старший, Конституція України

Міжнародна асоціація україністів, вулиця Ярославів Вал

місто Гола Пристань, Виконавчий комітет Донецької обласної ради народних депутатів,

Лохвицький повіт, Верховний суд США, Донецька шахта „Вітка-Глибока”

Запитання 7

Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

цукерки Карпати

видавництво Свічадо

урочище Нечимне

кінофільм Земля

товариство Просвіта

Запитання 8

Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

священний Коран

зупинка Таврійський університет

Шевченків Кобзар

опера Тарас Бульба

літак Мрія

Запитання 9

Обидві власні назви треба писати в лапках у рядку

варіанти відповідей

село Веселе, фабрика Світоч

роман Плаха, печиво Сюрприз

готель Харків, дівчина Марійка

холодильник Норд, місто Острог

станція Фастів, газета Експрес

Запитання 10

Правил уживання великої літери дотримано в рядку

варіанти відповідей

сесія Івано-Франківської обласної Ради

Постанова Кабінету Міністрів України

Міжнародний комітет Червоного хреста

Кримська астрофізична обсерваторія

кафедра Новітньої історії України

Запитання 11

Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

варіанти відповідей

Версальский мир, святкування Івана Купала

Збройні сили України, сузір`я "Великий Віз"

Свято Воскресіння Господнього, князь Олег Віщий

Донецький Національний університет, майдан Свободи

"Кирило-Мефодіївське" братство, епоха середньовіччя

Запитання 12

Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

варіанти відповідей

вулиця "Гоголівська", станція метро "Олімпійська"

вулиця Ярославів вал, Генеральний прокурор України

Палац урочистих подій, Національний Банк України

Інститут української мови, Південно-Західна залізниця

газета "Україна молода", будинок Дитячої творчості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест