Вербальне та невербальне спілкування

Додано: 2 листопада 2022
Предмет: Основи здоров’я, 5 клас
Тест виконано: 204 рази
14 запитань
Запитання 1

Назвіть угоду, яка досягнута за допомогою взаємних поступок.

варіанти відповідей

А компроміс;

Б консенсус;

В переговори;

Г співпраця.

Запитання 2

Як називається моральна якість, що виявляється у повазі почуттів, інтересів, звичок інших людей?

варіанти відповідей

А – інклюзія;

Б – ксенофобія;

В – расизм;

Г – толерантність.

Запитання 3

Який це стиль спілкування?

Людина не може захистити себе, відмовити.

варіанти відповідей

пасивний

активний

агресивний

гідний

Запитання 4

Манера спілкування буває:

варіанти відповідей

пасивною

упевненою (асертивною)

агресивною

зневажливою

Запитання 5

Обери стиль спілкування.

Людина відстоює свою точку зору, не зважаючи на інтереси інших.

варіанти відповідей

пасивний

агресивний

упевнений

радісний

Запитання 6

Обери стиль спілкування.

Людина уміє домовлятися, здатна ввічливо відмовити.

варіанти відповідей

пасивний

агресивний

упевнений

поміркований

Запитання 7

Як розпочати спілкування ?

варіанти відповідей

встановити невербальний контакт

подивитись в очі співрозмовника

встановити вербальний контакт

привітатися

Запитання 8

До навичок комунікації належать:

варіанти відповідей

уміння розпочинати спілкування

розуміти і використовувати мову жестів

уміння активно слухати

уникати непорозумінь

Запитання 9

Спілкування здійснюється:

варіанти відповідей

вербально - словами (усно чи письмо)

невербально - без слів (жестами, мімікою)

через повідомлення

Запитання 10

Засоби комунікації ( спілкування) - це

варіанти відповідей

телефон

интернет

технічні засоби, які допомагають спілкуватися на відстані

навушники

Запитання 11

Обери правильну відповідь.

Спілкування (комунікація) - це

варіанти відповідей

повідомлення, обмін думками,враженнями.

технічні засоби

поштова служба

уміння говорити

Запитання 12

Невербальне спілкування представлене використанням ...

варіанти відповідей

жестів

міміки

пантоміміки

мови

мовлення

Запитання 13

Вербальне спілкування завжди супроводжується невербальним?     

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 14

До міміки належать ...

варіанти відповідей

 риси обличчя

контакт очей

погляд

почервоніння

 рухи рук

 положення тіла  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест