Вид і популяція. Популяційна генетика.

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 332 рази
10 запитань
Запитання 1

Сукупність особин виду, яка займає частину його ареалу та ізольована від інших подібних сукупностей цього виду  - це:

варіанти відповідей

індивідум

підвид

вид

популяція

Запитання 2

Маса особин популяції, що припадає на одиницю площі або об’єму  - це:

варіанти відповідей

густина

чисельність

біомаса

приріст

Запитання 3

Число особин, що входить до складу популяцій - це:

варіанти відповідей

біомаса

чисельність

густина

приріст

Запитання 4

Співвідношення різних окремих частин популяції між собою за різними ознаками, це:

варіанти відповідей

структура популяції

характеристика популяції

приріст популяції

густина популяції

Запитання 5

Унікальний набір алелів кожної популяції :

варіанти відповідей

ген

генотип

геном

генофонд

Запитання 6

З генетичної точки зору, генетична система, яка характеризується історично складеним співвідношенням частоти генів та алелів (генетичною структурою), це: 

варіанти відповідей

індивідум

підвид

популяція

вид

Запитання 7

Частоти домінантних та рецесивних алелів та генотипів є постійними у популяції протягом багатьох поколінь , це: 

варіанти відповідей

закон чистоти гамет

1 –й закон Менделя

хромосомна теорія спадковості

закон Гарді  - Вайнберга

Запитання 8

p ²  АА+ 2pqАа + q ²аа = 1  - це математичний вираз: 

варіанти відповідей

хромосомної теорії спадковості

1 –го закона Менделя

3 –го закона Менделя

закона Гарді  - Вайнберга

Запитання 9

Якщо q =0,09, то згідно закону генетичної рівноваги  р =: 

варіанти відповідей

0,91

0,81

0,3

0, 03

Запитання 10

У популяційній генетиці поліморфним вважають алель, частота зустрічальності якого в популяції :

варіанти відповідей

≤ 1 % 

= 1 %

≥ 1 % 

∞ (нескінченне)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест