29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Відділ Мохоподібні

Додано: 13 березня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 23 рази
11 запитань
Запитання 1

Важливим чинником, що сприяє заплідненню мохоподібних є

варіанти відповідей

крапельно-рідка волога

сильний вітер;

жарка посушлива погода

комахи

Запитання 2

У життєвому циклі мохоподібних переважає:

варіанти відповідей

спорофіт;

гаметофіт;

переважання будь-якого покоління відсутнє

обидва

Запитання 3

Мохи виникли в

варіанти відповідей

палеозойську еру

архейську еру

кайнозойську еру.

Запитання 4

Спорофіт мохоподібних називається:

варіанти відповідей

спорогон;

гаметофор

парафіза

протонема

Запитання 5

Спора у мохоподібних проростає:

варіанти відповідей

гаметофітом

спорофітом;

протонемою

Запитання 6

Які мохи називають торфовими, або білими?

варіанти відповідей

Брієві;.


Маршанцієві;


Сфагнові;

Андреєві

Запитання 7

Протонема – це:


варіанти відповідей

а) одноклітинна пружинка, яка утворюється в спорогоні маршанції та сприяє розсіюванню спор;

б) нитчаста стадія перед утворенням гаметофіту у мохів;

в) спеціальний зубчастий апарат, який сприяє розсіюванню спор у Polytrichum commune;

г) спорофіт мохів.

Запитання 8

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

а) спори у мохоподібних диплоїдні;

б) для листків сфагнових мохів характерні водоносні (гіалінові) клітини;

в) зозулин льон – рослина дводомна;

г) для запліднення мохів необхідна крапельно-рідка волога.

Запитання 9

Виберіть правильне твердження:


варіанти відповідей

а) маршанція - однодомна рослина;

б) в життєвому циклі мохоподібних переважає спорофіт;

в) безстатеве покоління мохів представлене гаметофітом;

г) сфагнум не має ризоїдів.

Запитання 10

    Першими вимерлими вищими рослинами є:


варіанти відповідей

мохоподібні

риніофіти

папоротеподібні

Запитання 11

Ризоїди виконує функцію:

варіанти відповідей

прикріплення до субстрату   

всмоктує воду

жодної з перелічених

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест