14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Видоутворення як етап еволюції

Додано: 28 березня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
9 запитань
Запитання 1

Який із цих процесів НЕ є чинником мікроеволюції:

варіанти відповідей

1. Популяційні хвилі.

2. Дрейф генів.

3. Модифікаційні зміни.

4. Ізоляція.

Запитання 2

Хто із вчених-еволюціоністів вважав, що види є сталими і не змінюються з часом:

варіанти відповідей

1. Ч.Дарвін.

2. К.Лінней.

3. Ж.-Б.Ламарк.

4. Д.Рей.

Запитання 3

В природі є види, які дуже подібні між собою. Але вчені відносять їх до різних видів і називають видами-двійниками. Чим же таким істотним вони відрізняються між собою:

варіанти відповідей

1. Зовнішнім виглядом.

2. Набором хромосом.

3. Забарвленням тіла.

4. Способом розмноження.

Запитання 4

Кожен вид характеризується за певними критеріями. Що мають на увазі під фізіологічним критерієм виду:

варіанти відповідей

1. Особливості процесів життєдіяльності.

2. Особливості зовнішньої будови.

3. Особливості будови і складу макромолекул.

4. Місце поширення організмів даного виду.

Запитання 5

При яких умовах мікроеволюція може бути оборотним процесом:

варіанти відповідей

1. Коли зростає ізоляція між популяціями.

2. Коли в популяції не спостерігається дрейф генів.

3. Коли в популяції нема вільного схрещування.

4. Коли між популяціями відновлюються контакти і відбувається обмін генами.

Запитання 6

Матеріалом для еволюційного процесу виступає:

варіанти відповідей

1. Природний добір.

2. Боротьба за існування.

3. Спадкова мінливість.

4. Ізоляція.

Запитання 7

Що стає причиною репродуктивної ізоляції пригеографічному видоутворенні:

варіанти відповідей

1. Відмінність в будові статевих клітин.

2. Розрив ареалу та ізоляція окремих популяцій.

3. Велика тривалість життя виду.

4. Малорухливий спосіб життя.

Запитання 8

Екологічне видоутворення часто повязане із умовами проживання, типами кормів, тощо. Кожен вид організмів має свої харчові "уподобання". Чи можна, виходячи із цього вважати, що всі види утворилися шляхом екологічного видоутворення:

варіанти відповідей

1. Так, бо кожен вид відрізняється від іншого тим, що надає перевагу якимось своїм кормам.

2. Ні, бо в природі є багато видів, які живляться однією і тією ж їжею.

3. Так, бо завдяки різним кормам у них виникають зовнішні відмінності в будові.

4. Ні, бо існує кілька способів видоутворення, які можуть діяти одночасно або по черзі.

Запитання 9

Яка із перерахованих тут ознак є такою, що дає можливість чітко розрізняти рушійний та розриваючий добір:

варіанти відповідей

1. Розриваючий добір, на відміну від рушійного, відбувається завжди при географічному видоутворенні.

2. Рушійний добір діє швидко, а розриваючий повільно.

3. Розриваючий добір приводить до збереження двох крайніх ознак, а рушійний зберігає та підсилює тільки одну крайню ознаку.

4.Рушійний добір, на відміну від розриваючого, відбувається не під дією факторів середовища.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест