Відрізок і його довжина. Промінь. Кут

Додано: 30 березня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 149 разів
12 запитань
Запитання 1

Промені називають доповняльними, якщо вони

варіанти відповідей

Мають спільний початок

Лежать на одній прямій

Мають спільний початок і лежать на одній прямій

Мають спільний початок і не лежать на одній прямій

Запитання 2

Вкажіть правильне твердження

варіанти відповідей

будь-який кут, менший від розгорнутого, - тупий

будь-який кут, менший від тупого, - гострий

будь-який кут, більший від прямого, - тупий

кут, менший від тупого у 2 рази, - гострий

Запитання 3

Відрізок - це

варіанти відповідей

Частина прямої, обмежена двома точками

Пряма, що має початок і кінець

Частина прямої

Частина прямої, на якій позначено дві точки

Запитання 4

На прямій позначено точки А, В і С так, що АВ=27м, АС=11м, ВС=16м. Яка з цих точок лежить між двома іншими?

варіанти відповідей

А

В

С

Жодна не лежить між двома іншими

Запитання 5

Кут - це геометрична фігура, яка складається з

варіанти відповідей

Точки і променя

З двох променів

З точки і двох променів, які виходять з цієї точки

Запитання 6

Кут називається гострим, якщо його градусна міра

варіанти відповідей

Менша від 90°

Більша від 90°

Менша від розгорнутого кута

Більша від прямого кута

Запитання 7

Бісектриса кута - це

варіанти відповідей

Відрізок, який поділяє кут

Промінь, який проходить між сторонами кута

Промінь з початком у вершині кута, який поділяє цей кут навпіл

Будь який промінь з початком у вершині кута

Запитання 8

Кути можна позначати

варіанти відповідей

Двома великими латинськими літерами

Однією маленькою українською літерою

Двома маленькими літерами

Однією великою латинською літерою

Запитання 9

Скільки прямих можна провести через одну точку?

варіанти відповідей

Одну

Шість

Три

Безліч

Запитання 10

Промінь, проведений з вершини прямого кута, ділить його на два кути, один з яких на 24 градуси менший від другого. Знайти градусну міру більшого з утворених кутів.

варіанти відповідей

33

57

66

42

Запитання 11

На прямій позначено точки А, В і С так, що точка С лежить між двома іншими. Виберіть довжину відрізка АВ, якщо АС= 24, ВС=4

варіанти відповідей

20

28

6

14

Запитання 12

Відомо,що СМ - бісектриса кута АСВ. Знайти кут АСМ, якщо відомо, що кут АСВ на 20о менший від прямого кута.

варіанти відповідей

55

110

70

35

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест