Виконавці алгоритмів та їхні системи команд. Scratch

Додано: 8 березня
Предмет: Інформатика, 5 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Повідомлення, спрямовані на виконання певних дій, називаються ...

варіанти відповідей

реченнями

командами

повідомленнями

правильної відповіді немає

Запитання 2

Система команд виконавця - це ...

варіанти відповідей

об'єкт, який виконує задані йому команди.

скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до розв'язання поставленої задачі.

набір команд, які може виконати виконавець.

інструкції до виконання.

Запитання 3

Якими способами можуть бути подані алгоритми?

варіанти відповідей

словесним

хімічним

графічним

сигналом

Запитання 4

Скінченна послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети, називається ...

варіанти відповідей

працею

арифметичним виразом

алгоритмом

планом

Запитання 5

"Піди туди - не знаю куди. Принеси те - не знаю що!" Чи є даний вислів алгоритмом?

варіанти відповідей

Ні

Так, лише перше речення

Так, але дуже заплутаний

Так

Запитання 6

Виконавець - це ...

варіанти відповідей

це об'єкт: людина, тварина чи пристрій, здатні діяти за заданим алгоритмом

«місце існування» виконавця

обмежений набір дій, що вміє виконувати певний виконавець

подія, що виникає в разі виклику команди в неприпустимому для цієї команди стані середовища


Запитання 7

Що з переліченого є командою?

варіанти відповідей

Закрий зошит

Гарна погода

Пограй у м'яч

Запусти програму

Запитання 8

Виконавець "комп'ютер" може виконати команди:

варіанти відповідей

Запусти програму

Прибери кімнату

Подивись на дошку

Зберегти файл

Запитання 9

За допомогою якого із ярликів можна запустити середовище Скретч?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

Як у середовищі Скретч називають виконавця?

варіанти відповідей

скрипт

кіт

спрайт

командир

Запитання 11

Програмний код, який описує сценарій подій, що буде відбуватися з виконавцем, називається

варіанти відповідей

скрипт

спрайт

подія

Запитання 12

Які із алгоритмічних структур використовують у середовищі Скретч?

варіанти відповідей

лінійна

кругова

повторення

розгалуження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест