Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора

Тест виконано: 13 разів
17 запитань
Запитання 1

Як буде виглядати у клітинці операція додавання двух чисел ?


варіанти відповідей

+3+4=

3+2=

=2+2

=+2+2

Запитання 2

Чому дорівнює вираз у клітинці :

=12*3+3*3

варіанти відповідей

117

36

45

144

Запитання 3

За якою назвою можна знайти у табличному процесорі функцію знаходження середнього арифметичного ?

варіанти відповідей

Sum

Max

Min

Average

Запитання 4

Як буде виглядати запис знаходження суми рядків у клітинці табличного процесору ?

варіанти відповідей

=SUM(B1:B12)

=MIN(B1:B12)

=MAX(B1:B12)

=AVERAGE(B1:B12)

Запитання 5

В електронній таблиці виділено блок А5:В7. Скільки комірок виділено?

варіанти відповідей

3

5

6

9

Запитання 6

Що може міститися в клітинках таблиці?

варіанти відповідей

Лише текст

Числа та текст

Графічні об'єкти та текст

Текст, числа та графічні об'єкти

Запитання 7

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення графічних зображень

пошук інформації

Запитання 8

Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій

варіанти відповідей

діаграма

таблиця

формула

текст

Запитання 9

Для розв’язання яких задач доцільно застосовувати статистичну функцію AVERAGE

варіанти відповідей

Підрахунок підсумкової оцінки учня в електронному журналі обліку знань

Обчислення кількості учнів, які навчаються на відмінно, в електронному журналі обліку знань

Підрахунок кількості пропусків в електронному журналі обліку знань

Переведення оцінки, вказаної числом, у словесний запис 

Запитання 10

Які з наведених функцій є математичними?

варіанти відповідей

ROUND 

OR

SUM

IF

Запитання 11

Яка програма призначена для роботи з електронними таблицями?

варіанти відповідей

MS Word


MS Excel

PowerPoint

Запитання 12

Формула в MS Excel починається зі знаку...

варіанти відповідей

 =


+

пропуск

enter

Запитання 13

Як завершити введення даних до комірки?

варіанти відповідей

Натиснути Enter

Натиснути Ctrl

Натиснути Shift

Натиснення клавіші Esc

Запитання 14

Функції OR, AND, NOT належать до:

варіанти відповідей

варіантних

математичних

статистичних

логічних

Запитання 15

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування/

1. Повертає найбільше значення з набору значень а SUM (СУММ)

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів б MIN (МІН)

3. Повертає найменше число у списку значень в AVERAGE (СРЗНАЧ)

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок г MAХ (МАКС)

варіанти відповідей

 1а 2б 3в 4г

1б 2а 3г 4в

1в 2г 3б 4а

 1г 2б 3а 4в

1г 2в 3б 4а

Запитання 16

Укажіть ознаку, за якою в середовищі програми МS Excel відрізняють формулу від даних.

варіанти відповідей

результат обчислення за формулою вирівнюється по центру

  формула завжди починається з вбудованої функції SUM

  формула завжди містить посилання на клітинки

  формула завжди починається зі знака =

Запитання 17

Статистичні функції Excel призначені для:

варіанти відповідей

знаходження суми числових значень комірок

аналізу значень діапазонів комірок

аналізу значення однієї комірки

опрацювання текстових даних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест