Використання стилІв у текстових документах. Структура текстового документа. ЗмІст документа. Гіперпосилання. Колективна робота над документом

12 запитань
Запитання 1

Ієрархічна схема розміщення складових текcтового документа називається...

варіанти відповідей

структура документа

сторінка документа

абзац документа

параграфи документа

Запитання 2

Стиль - це...

варіанти відповідей

набір значень властивостей певного типу об'єктів, який має власне ім'я

сукупність параметрів форматування об'єктів документа, які визначають вигляд

 іменована сукупність об'єктів документа, які визначають його зовнішній вигляд


параметри редагування об'єктів документа, які визначають його зовнішній вигляд

Запитання 3

Навіщо застосовують стильове оформлення?

варіанти відповідей

Тому що без застосування стильового оформлення потрібно менше часу для форматування складних документів Word

Для прискорення оформлення документів та їх обєктів

Щоб прискорити набір друку у Word

Запитання 4

Які дії можна виконувати в режимі Структура у Word?

варіанти відповідей

Змінювати рівень заголовків

Переміщувати параграфи та розділи

Копіювати параграфи та розділи

Переміщувати заголовки

Запитання 5

Щоб створити посилання (гіперпосилання) потрібно:

варіанти відповідей

виділити фрагмент тексту або графічний об'єкт


вибрати Гіперпосилання і зазначити, на який саме об'єктстворюється посилання

на вкладці Вставлення (група Посилання) вибрати інструмент Гіперпосилання

можна скористатися командою контекстного меню виділеного об'єкта Гіперпосилання

Запитання 6

Об'єкт документа (малюнок, текст тощо), клацанням по якому здійснюється перехіду певне місце документа або до іншого файлу, розміщеного на комп'ютері користувача або в інтернеті називається...

варіанти відповідей

посиланням (гіперпосиланням)


параграфом

копіюванням

колонтитулем

Запитання 7

Що являє собою зміст у текстовому документі?

варіанти відповідей

Перелік назв структурних частин документа з відповідними номерами сторінок, де цей фрагмент тексту розпочинається

Повідомлення, що розміщуються у верхньому або нижньому полі кожної сторінки документа

Впорядкований список слів із зазначенням номерів сторінок, на яких вони згадуються

Структурна складова документа, яка завершується недрукованим символом розриву розділу

Запитання 8

Інструментами якої вкладки текстового процесора MS Word потрібно скористатися, щоб налаштувати зміст електронного документа? 

варіанти відповідей

Вигляд


Покажчик

Посилання

Закладка

Запитання 9

Для створення автоматичного змісту потрібно виконати такі команди

варіанти відповідей

Посилання - Зміст

Макет - Зміст

Подання - Зміст

Вставлення - Зміст

Запитання 10

Установіть послідовність дій для автоматизованого створення змісту документа в середовищі текстового процесора MSWord:

А Вибрати місце вставлення змісту (на початку або в кінці документа встановити курсор)

Б На вкладці Посилання в групі Зміст розгорнути список Зміст

В Вибрати стиль змісту та натиснути клавішу Enter

Г Відформатувати назви розділів, параграфів тощо відповідними стилями

варіанти відповідей

А-В-Г-В

Б-А-Г-В

Б-А-В-Г

Г-А-Б-В

Запитання 11

Форматування тексту - це зміна ....

варіанти відповідей

тільки зміна типу шрифта

тільки зміна розміру шрифта


зовнішнього вигляду тексту

тільки зміна кольору шрифта

Запитання 12

Розширення програми Microsoft Word?

варіанти відповідей

txt

ppt

doc

docx

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест