Випаровування та конденсація

Додано: 8 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Процес перетворення рідини в пару називають ...

варіанти відповідей

конденсацією

сублімацією

пароутворенням

паровиходом

Запитання 2

Випаровування - це ...

варіанти відповідей

Перехід рідини у газоподібнний стан

Пароуторення з вільної поверхні рідини

Перехід з твердого стану у газоподібний

Перехід із твердого стану у рідкий

Запитання 3

Фактори які впливають на швидкість випаровування...

варіанти відповідей

 Вид речовини

Площа поверхні рідини

Температура рідини

Потік повітря

Тиск

Запитання 4

Процес зображений на рисунку називається

варіанти відповідей

Сублімація

Випаровування

Конденсація

Кипіння

Запитання 5

Температура кипіння води дорівнює 1000С. При якій температурі водяна пара конденсується?

варіанти відповідей

00 С

1000 С

990 С

1010С

Запитання 6

Після того, як рідина закипить її температура...

варіанти відповідей

Продовжує зростати

Залишається сталою

Починає зменшуватися

Запитання 7

Випаровування рідини відбувається при температурі ...

варіанти відповідей

 0⁰

будь - якій

100⁰

кипіння

Запитання 8

Рідина може перетворюватись на газ двома способами:

варіанти відповідей

 пароутворенням і кипінням

випаровуванням і кипінням

випаровуванням і конденсацією

кипінням і плавленням

Запитання 9

Процес зображений на рисунку називається

варіанти відповідей

Сублімація

Випаровування

Конденсація

Кипіння

Запитання 10

Оберіть приклад випаровування

варіанти відповідей

Туман

Зникання калюж

Роса

 Хмари

Запитання 11

Оберіть приклад конденсації

варіанти відповідей

Кипіння води в чайнику

Зникання калюж

Роса

Вітер

Запитання 12

Оберіть відповіді щодо питомої теплоти пароутворення

варіанти відповідей

L

Дж/кг

Дж/кгоС

λ

характеризує енергетичні витрати на випаровування певної рідини масою 1 кг

кг/кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест