19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Випаровування та конденсація. Кипіння. Критичний стан речовини. Частина 3

Додано: 14 травня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 46 разів
9 запитань
Запитання 1

Пара, яка знаходиться в динамічній рівновазі зі своєю рідиною, називається...

варіанти відповідей

перегрітою парою

ненасиченою парою

насиченою парою

Запитання 2

Насичена пара не підпорядковується газовим законам, так як...

варіанти відповідей

не перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною

при будь-якому ізопроцесі маса пари залишається незмінною

при будь-якому ізопроцесі маса пари змінюється

Запитання 3

Пароутворення, яке відбувається у всьому об′ємі рідини при постійній температурі, називається...

варіанти відповідей

конденсацією

кипінням

випаровуванням

Запитання 4

Кипіння відбувається при постійній температурі, тому що...

варіанти відповідей

вся енергія рідини іде на зменшення внутрішньої енергії молекул і на роботу проти зовнішніх сил при розширенні рідини

вся енергія рідини іде на збільшення внутрішньої енергії молекул і на роботу проти зовнішніх сил при розширенні рідини

інша відповідь

Запитання 5

З підвищенням зовнішнього тиску температура кипіння...

варіанти відповідей

підвищується

знижується

не змінюється

Запитання 6

Теплота пароутворення обчислюється за формулою...

варіанти відповідей

Q = (m) ∕ (r)

Q = (r) ∕ (m)

Q = rm

Запитання 7

Температура, при якій густина рідини та густина її насиченої пари стають однаковими, називається...

варіанти відповідей

критичною температурою

теплотою пароутворення

критичними параметрами

Запитання 8

При конденсації рідина нагрівається, тому що...

варіанти відповідей

молекули пари, що залітають у рідину, передають їй свою кінетичну енергію, і внутрішня енергія рідини зменшується

молекули пари, що залітають у рідину, передають їй свою кінетичну енергію, і внутрішня енергія рідини збільшується

інша відповідь

Запитання 9

Критична температура, критичний тиск та критичній об′єм для даної речовини називаються...

варіанти відповідей

критичними параметрами

критичними показниками

критичними вимірами