Віруси, віроїди, пріони. Гіпотези походження вірусів. Роль вірусів в еволюції організмів.

17 запитань
Запитання 1

Віруси – це...

варіанти відповідей

паразити прокаріотів та еукаріотів, і поза клітиною-хазяїном не виявляють жодних ознак життя.

білки без геному або нуклеїнових кислот, які діють як збудники інфекції.

одинарна, повноцінна інфекційна частина, яка складається з нуклеїнової кислоти РНК або ДНК.

найпростіша група одноклітинних мікроорганізмів, які відносяться до надцарства прокаріотів.

Запитання 2

Для збудників синдрому набутого імунодефіциту та грипу спільним є те, що їхня спадкова інформація міститься в

варіанти відповідей

молекулах ДНК

молекулах РНК

молекулах білка

нуклеоїді

Запитання 3

Яке вірусне захворювання важко діагностувати на початковій стадії через відсутність видимих симптомів?

варіанти відповідей

віспу

ящур

паротит

СНІД

Запитання 4

Яка з наведених загальнобіологічних властивостей живих систем характерна для вірусів?

варіанти відповідей

подразливість

здатність до мутацій

здатність самостійно синтезувати білки

ріст і розвиток

Запитання 5

Який імовірний шлях зараження людини вірусом імунодефіциту?

варіанти відповідей

рукостискання з ВІЛ-інфікованою особою

користування спільними засобами щоденної гігієни (рушником і милом)

укус кровосисної комахи

користування нестерильними медичними інструментами

Запитання 6

Яка речовина входить до складу капсиду простих вірусів?

варіанти відповідей

ДНК

білок

ліпід

вуглевод

Запитання 7

Яке захворювання спричинюється віроїдами?

варіанти відповідей

синдром набутого імунодефіциту

веретеноподібність бульб картоплі

губчаста енцефалопатія

мозаїчна хвороба тютюну

Запитання 8

Пріони спричинюють

варіанти відповідей

серпоподібно-клітинну анемію

синдром набутого імунодефіциту

веретеноподібність бульб картоплі

губчасту енцефалопатію

Запитання 9

Віроїди спричинюють ураження

варіанти відповідей

рослин

тварин

бактерій

грибів

Запитання 10

Уперше це вірусне захворювання описав Гіппократ. Наразі відомо, що його перебіг супроводжується ураженням центральної нервової системи та виникненням паралічів. Укажіть це захворювання.

варіанти відповідей

туберкульоз

поліомієліт

ботулізм

грип

Запитання 11

Проаналізуйте твердження щодо вірусів.

І. Віруси можуть передаватися повітряно-крапельним шляхом.

ІІ. Є віруси, у яких носій спадкової інформації - молекула РНК.

Чи є поміж них правильні?

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

Запитання 12

Яка з наведених властивостей біологічних систем характерна для вірусів?

варіанти відповідей

наявність нуклеїнових кислот

здатність до обміну речовин

здатність до саморегуляції

подразливість

Запитання 13

Віруси складаються з

варіанти відповідей

серцевина

ядро

капсид

ліпопротеїдна оболонка

Запитання 14

Назвіть вченого, який у 1892 році відкрив віруси,

варіанти відповідей


І. Павлов

Д. Івановський

О. Богомолець

 М. Амосов

Запитання 15

До неклітинних форм життя належать:

варіанти відповідей

 бактерії

ціанобактерії

 віруси

 гриби

Запитання 16

Поясніть, з чим пов'язана специфічність вірусних частинок:

варіанти відповідей

взаємодією лише з певними рецепторами клітинних мембран

наявністю єдиного для всіх вірусів набору ферментів, які беруть участь у реплікації ДНК

формуванням при виході вірусної частинки з клітини характерної оболонки

 тривалим збереженням здатності до зараження

Запитання 17

Бактеріофаги розмножуються в клітинах:

варіанти відповідей


бактерій

 водоростей

 грибів

 тварин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест