Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

Додано: 31 березня 2021
Предмет: Інформатика, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Для чого призначений компонент Memo?

варіанти відповідей

Для редагування багаторядкового тексту

Для відображення малюнків

Для відображення заголовків, підписів інших елементів керування

Для введення даних

Запитання 2

Яка властивість компонента Memo містить у вигляді масиву список наявних елементів?

варіанти відповідей

Lines.Count

Font

ScrollBars

Lines

Запитання 3

Як визначити кількість елементів у масиві Memo1.Lines?

варіанти відповідей

Memo1.Lines 

Memo1.Clear

Memo1.Lines.Count

Memo1.Add

Запитання 4

Як описати масив А з 10 слів?

 

варіанти відповідей

type mas = array[1..10] of String;

var A: mas

var A: array[1..10] of Real

var A: String

var A: array[1..10] of String

Запитання 5

Який з операторів реалізує виведення елементів масиву в таблицю StringGrid? 

варіанти відповідей

For i := 1 to 6 do StringGrid1.Cells[i-1, 1] := IntToStr(a[i]);

For i := 1 to 6 do StringGrid1.Cells[i-1, 0] := IntToStr(i);

For i := 1 to 6 do StringGrid1.Cells[0, i-1] := IntToStr(i);

For i := 1 to 6 do a[i] := StrToInt(StringGrid1.Cells[i-1,1]);

Запитання 6

Які властивості має компонент StringGrid?

варіанти відповідей

ColCount

RowCount

FixedRows

Caption

Запитання 7

Що таке масив?

варіанти відповідей

Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

Сукупність рядків і стовпців

Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

Великий обсяг інформації

Запитання 8

Що таке індекс?

варіанти відповідей

Номер максимального елемента масиву

Ознака числового масиву

Розмірність масиву

Порядковий номер елемента у масиві

Запитання 9

Як описати масив А з 25 цілих чисел?

варіанти відповідей

var A: array[1..25] of Integer;

type mas = array[1..25] of Integer;

var A: mas

var A: array[1..25] of Real

var A: Integer

Запитання 10

Які величини можна описати як масив? 

варіанти відповідей

Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру

Список учнів

Корені квадратного рівняння

Тематична оцінка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест