Графіки функцій

Додано: 30 листопада 2019
Предмет: Алгебра, 8 клас
Тест виконано: 130 разів
5 запитань
Запитання 1

На якому з рисунків зображено графік функції у=-2/х

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

немає правильної відповіді

Запитання 2

Виберіть усі правильні твердження


Пряма у = -4

варіанти відповідей

є паралельною осі ОХ

є паралельною осі ОУ

належить І і II координатним чвертям

належить ІІ і III координатним чвертям

належить IІІ і IV координатним чвертям

належить І і IV координатним чвертям

Запитання 3

Виберіть правильне закінчення Означення

варіанти відповідей

оберненою пропорцією

обверненою пропорційністю

оберненою пропорційністю

Запитання 4

Властивості функції y=k/x

варіанти відповідей

область визначення - усі числа , крім 0

область визначення - усі числа

область значень - усі числа , крім 0

область значень - усі числа

графік - гіпербола

графік - парабола

графік - пряма

Запитання 5

Нуль функції це -

варіанти відповідей

значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю

значення функції, при якому значення аргументу дорівнює нулю

точка перетину графіку з віссю ОХ

точка перетину графіку з віссю ОУ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест