Властивості та характеристики екосистем

Додано: 22 листопада 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 26 разів
15 запитань
Запитання 1

 Виберіть найменші екосистеми.

варіанти відповідей

консорційні

ландшафні

парцелярні

біомні

Запитання 2

Єдиною глобальною екосистемою планети, екосистемою найвищого порядку називають ...

варіанти відповідей

біосферу

природну зону

Світовий океан

біом

Запитання 3

Назвіть основний чинник, що визначає просторовий розподіл рослин.

варіанти відповідей

кількість їжі

температура повітря

кількість світла

склад грунту

Запитання 4

 Охарактеризуйте організм ...

варіанти відповідей

осот польовий

кульбаба лікарська

продуцент

консумент

редуцент

Запитання 5

Розгляньте малюнок. Цифра 3 позначає:

варіанти відповідей

ярус дерев

  ярус чагарників

  ярус трав'янистих рослин

  ярус мохів і лишайників

Запитання 6

Екосистема - це:

варіанти відповідей

сукупність живих організмів, які населяють певну територію і пов'язані між собою

сукупність особин одного виду, що проживають на певній території і вільно схрещуються між собою

сукупність організмів різних видів, що пов'язані між собою і середовищем їх існування

сукупність популяцій особин,подібних між собою за будовою, функціями,місцем в угруппованнях організмів

Запитання 7

До організмів -продуцентів належать:

варіанти відповідей

ромашка, береза, борщовик

 мухомор, опеньки, бактерії, трутовик

вовк, дощовий черв'як, їжак

Запитання 8

Виберіть з перелічених організмів той , що належать до консументівпершого порядку:

варіанти відповідей

Вовк

Заєць

Лисиця

Запитання 9

Яка рослинна спільнота має найбільшу видову різноманітність?

варіанти відповідей

луки

болото

широколистяний ліс

тропічний ліс

Запитання 10

 Екосистемами, в яких немає автотрофних рослин, є:

варіанти відповідей

екосистема прісноводної водойми (ставок)

берегова екосистема озера

екосистема великих глибин океану

агроценоз

Запитання 11

Вказати правильну послідовність передачі енергії у біоценозах:

варіанти відповідей

сонячна енергія – продуценти – фітофаги – зоофаги – детритофаги і редуценти

сонячна енергія – фітофаги - зоофаги – продуценти – детритофаги і редуценти

сонячна енергія – продуценти– детритофаги і редуценти – фітофаги – зоофаги

фітофаги - зоофаги – продуценти – детритофаги і редуценти – сонячна енергія

Запитання 12

Популяції гетеротрофних організмів, які у процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних - це

варіанти відповідей

Редуценти

Консументи

Продуценти

Запитання 13

За походженням екоситеми бувають:

варіанти відповідей

Штучні і наземні

Природні і глобальні

Природні і штучні

Запитання 14

Продуценти, консументи, редуценти є групами, які визначають структуру.....

варіанти відповідей

 видову

 просторову

  екологічну

  генетичну

Запитання 15

До наземних екосистем належить:

варіанти відповідей

Хвойний ліс

 Кораловий риф

  Тихий океан

  Чорне море

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест