Внутрішня будова листка та його функції.

Додано: 20 січня
Предмет:
5 запитань
Запитання 1

Завдяки чому в замикаючих клітинах продихів здійснюється фотосинтез?

варіанти відповідей

Завдяки воді

Завдяки хлорофілу

Запитання 2

На світлі за рахунок енергії Сонця рослини здатні розкладати молекули води, унаслідок чого виділяється....

варіанти відповідей

вода

кисень

Запитання 3

Вставте пропущене слово.

Листок забезпечує активний ...... між рослинами та довкіллям.

варіанти відповідей

фотосинтез

газообмін

Запитання 4

Які функції виконують жилки листка

варіанти відповідей

провідна

провідна та опорна

Запитання 5

Якою тканиною вкритий листок зверху та знизу?

варіанти відповідей

покривною тканиною

провідною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест