вода

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 45 разів
20 запитань
Запитання 1

Звідки за гіпотезою вчених вода з'явиася на нашій планеті?

варіанти відповідей

Вона була завжди

Із комет

Утворилася із повітря.

в процесі фотосинтезу

Запитання 2

Які не називалися властивості води?

варіанти відповідей

температура кипіння

температура замерзання

температура води під льодом 40С

теплопровідність

електропровідність

поверхневий натяг.

Запитання 3

З хімічної точки зору вода - це

варіанти відповідей

гідрид

гідроксид

оксид

кислота

Запитання 4

Молекулярна маса води

варіанти відповідей

10

9

18

17

Запитання 5

Виберіть фізичні властивості води

варіанти відповідей

газ без запаху і смаку

безбарвна рідина з солодкуваьтм самком

безбарвна рідина без запаху та смаку

замерзає при температурі - 20С

закипає при температурі 1000С

має густину 0, 917 г/см3

найбільша густина при 40С становить 1 г/см3

проводить електрични й струм

Запитання 6

Масова частка розчиненої речовини це...

варіанти відповідей

відношення маси розчину до маси розчиненох речовини

різниця між масою розчину і масою розчинника

відношення маси розчиненої речовини до маси розчину

це сума маси розчиненої речовини і маси розчинника

Запитання 7

До 200 г водного розчину деякої речовини з масовою часткою 15 % долили 50 г води. Обчисліть масову частку речовини в розчині.

варіанти відповідей

12 %

15 %

1,2 %

0,12 %

Запитання 8

Лакмус, фенолфталеїн, метилоранж - це ...

варіанти відповідей

кислоти

індикатори

основи

солі

Запитання 9

Перетворіть схему реакції на хімічне рівняння і знайдіть суму коефіцієнтів:

ZnS + O2 → ZnO + SO2

варіанти відповідей

9

20

4

15

Запитання 10

Перетворіть схему реакції на хімічне рівняння і знайдіть коефіцієнт біля кисню:

MoS2 + O2 → MoO3 + SO2.

варіанти відповідей

4

7

15

10

Запитання 11

Вибери правильне твердження :

варіанти відповідей

Густина льоду більша за густину води - рідини;

Вода - гарний розчинник;

Вода має смак і колір;

Дистильована вода не проводить електричний струм

Температура кипіння росолу більша, ніж температура кипіння чистої води

Вода - енергоемна речовина, гарний теплоносій для систем опалювання

Запитання 12

Методи очищення води, що можна використовувати в домашніх умовах:

варіанти відповідей

озонування

хлорування

кип'ятіння

фільтрування

часткове замороження

Запитання 13

Урівняйте схему реакції: P2O5+H2O→H3PO4

Вкажіть суму коефіцієнтів:

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 14

Який вплив здійснюють кислотні опади?

варіанти відповідей

посилюють корозію металів

шкодять рослинам і тваринам

руйнують мармурові пам'ятники

збагачюють повітря киснем

приносять рослинам поживні речовини

Запитання 15

Розрахуйте масову частку Оксигену в молекулі води

варіанти відповідей

88,89%

11,11%

25,17%

2,38%

Запитання 16

Вкажіть рядок, в якому всі оксиди реагують з водою:

варіанти відповідей

Ag2O; CuO; K2O; FeO

ZnO; Al2O3; CrO; SO2

SiO2; Fe2O3; MgO; BeO

Na2O; CO2; P2O5; CaO

Запитання 17

Вкажіть рядок, в якому знаходяться тільки основні оксиди:

варіанти відповідей

SO3; CO2; Na2O; P2O5

CaO; MgO; K2O; FeO

CrO; Cu2O; ZnO; N2O5

SiO2; CrO3; Cl2O7; H2O

Запитання 18

При взаємодії з водою кислотні оксиди утворюють:

варіанти відповідей

Основу

Сіль

Нічого не утворюють

Кислоту

Запитання 19

З двох розчинів з масовими частками речовини 35% і 15% треба приготувати розчин з масовою часткою речовини 20% і масою 200 грамів

Яку масу кожного з розчинів треба взяти ?

варіанти відповідей

150г

154г

321г

46г

Запитання 20

Фізичні властивості води:

варіанти відповідей

безбарвна рідина без смаку та запаху

безбарвна рідина без запаху з приємним смаком

безбарвний газ без смаку та запаху

блакитна рідина без смаку та запаху

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест