Вода. Поняття про розчини

Додано: 15 квітня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 261 раз
12 запитань
Запитання 1

Укажіть усі можливі властивості води

варіанти відповідей

кипить при температурі 1000 С

безбарвна прозора рідина, без запаху

при замерзанні густина збільшується

при переході у пар густина зменшується

має високий поверхневий натяг

Запитання 2

Вода належить до

варіанти відповідей

неметалів

металів

оксидів

органічних сполук

Запитання 3

Найбільше прісної води міститься у

варіанти відповідей

атмосфері

океанах

річках і озерах

льодовиках і підземних водах

Запитання 4

Вміст води в організмі дорослої людини (%)

варіанти відповідей

55%

65%

75%

85%

Запитання 5

Розчин - це

варіанти відповідей

будь-яка суміш речовин, що перебуває у рідкому стані

суміш, одним із компонентів якої є вода

будь-яка неоднорідна суміш

будь-яка однорідна суміш

Запитання 6

Масова частка речовини у розчині - це

варіанти відповідей

відношення маси розчину до маси речовини

різниця між масою речовини у розчині й масою розчину

відношення маси речовини до маси розчинника

відношення маси речовини до маси розчину

Запитання 7

Укажіть масу розчиненої речовини і масу води (в г), потрібних для приготування 400 г розчину з масовою часткою речовини 10%

варіанти відповідей

40 і 400

40 і 360

10 і 390

100 і 300

Запитання 8

Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні:

І. Розчинність газів у воді зростає при підвищенні тиску.

ІІ. Розчинність газів у воді збільшується при підвищенні температури

варіанти відповідей

Правильне лише І

Правильне лише ІІ

обидва правильні

обидва неправильні

Запитання 9

35 г речовини розчинили в 250 г води. Знайдіть масову частку речовини в розчині (%)

варіанти відповідей

14

12,3

0,14

27.5

Запитання 10

Знайдіть масу розчину (г) й масову частку речовини в розчині (%), що утворився при змішуванні 12 г цукру з 50 г води (знаходите дві відповіді)

варіанти відповідей

19,35

5,17

38

50

62

24

Запитання 11

Знайти масу розчину з масовою часткою речовини 15%, який можна виготовити з 30 г глюкози

варіанти відповідей

50

450

200

4500

Запитання 12

Знайти масу розчину (г) з масовою часткою розчиненої речовини 7%, якщо на його виготовлення використано 200 г води.

варіанти відповідей

207

214

215

15

14

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест