Води суходолу: озера, підземні води, водні ресурси (11 клас)

Додано: 20 січня 2022
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 63 рази
15 запитань
Запитання 1

Озерні улоговини якого походження виникли внаслідок дії внутрішніх геологічних процесів?

варіанти відповідей

Карстові та заплавні

Лиманні та лагунні

Тектонічні та реліктові

Льодовикові та карові

Запитання 2

В яких водоймах суходолу сконцентровані найбільші запасів прісної води?

варіанти відповідей

Льодовики

Річки

Прісні озера

Підземні води

Запитання 3

Який вид підземних вод використовує людина, копаючи криниці?

варіанти відповідей

Ґрунтові води

Міжпластові води

Артезіанські води

Верховодку

Запитання 4

Якщо територія складена вапняками, гіпсом або крейдою, якого походження можуть там сформуватися озерні улоговини?

варіанти відповідей

Карстового

Загатного

Тектоніченого

Льодовикового

Запитання 5

У середині Євразії існують величезні солоні озера, які залишилися від давнього океану Тетіс. Як називають подібні за походженням улоговини озер?

варіанти відповідей

Старичні

Вулканічні

Реліктові

Лиманні

Запитання 6

Байкал тягнеться на 636 км в довжину та має лише 48 км в ширину. Глибина озера сягає 1620 м, а температура води з глибиною зростає. Озера на сході Африки Танганьїка та Ньяса також мають подібні характеристики. Усе це свідчить про яке походження їхніх улоговин?

варіанти відповідей

Реліктове

Загатне

Вулканічне

Тектонічне

Запитання 7

Озеро Синевир, що в Українських Карпатах, винило в долині швидкої гірської річки Тереблі (притоки Тиси), яка невпинно рве, шарпає, точить скелясті береги. Якось з високого крутого схилу зненацька обвалилася частина гори й перекрила річку. Так виник Синевир, тобто походження його улоговини...

варіанти відповідей

Загатне

Заплавне

Карстове

Реліктове

Запитання 8

Виберіть три відповіді з семи. Які твердження про міжпластові підземні води є правильними?

варіанти відповідей

суцільний шар води, що лежить на першому від поверхні водотривкому шарі гірських порід

суцільний шар води, що лежить між двома шарами водотривких порід, рівень води постійний, вода дуже чиста

вода лежить близько до земної поверхні окремими лінзами

вода з'являється періодично після дощів або танення снігу, а в тривалу засуху пересихає

поповнюються дуже повійльно й мають відносно сталий рівень води

вода дуже чиста й холодна, використовується в бюветах для водопостачання людям питної води

після сильних дощів вода муже ставати каламутною, її використовують, копаючи криниці

Запитання 9

Для яких видів господарської діяльності людини, де використовується вода, не важливий її хімічний склад, оскільки там використовується не сама вода як речовина, а водойма загалом?

варіанти відповідей

Сільське господарство

Гідроенергетика

Рибництво та рибальство

Лісове господарство

Комунальне господарство

Водний транспорт

Хлібопекарна промисловість

Запитання 10

Виберіть три відповіді з семи. Мінеральними вважаються переважно підземні води з підвищеним вмістом певних хімічних елементів та сполук зі ступенем мінералізації 10-50‰.За яких природних умов та процесів підземні води здатні набувати таких властивостей?

варіанти відповідей

Недостатнє зволоження території

Надмірне зволоження території

Наявність під землею осередків магматизму

Насичені відкладами давніх морів або солоних озер гірські породи

Значні площі поширення багаторічної мерзлоти

Переважання лісових та болотних ландшафтів

Значна глибина залягання підземних вод

Запитання 11

Виберіть три відповіді з семи. Оберіть правильні твердження про формування, поширення та використання термальних вод.

варіанти відповідей

Термальні води формуються на великих глибинах (до 10-15 км), де розігріті до високих температур гірські породи нагрівають воду

Термальні води формуються близько до земної поверхні, де сонячна енергія інтенсивніше нагріває воду

Термальні води найбільш поширені в областях складчастості різного віку, де виходять на поверхню в формі гарячих джерел та гейзерів

Термальні води найбільш поширені на давніх платформах, де залягають на незначних глибинах у кристалічному фундаменті

Термальні води широко використовують у чорній та кольоровій металургії, на теплових та гідравлічних елетростанціях

Термальні води використовуються в лікувальних цілях. Вони також є надзвичайно тепломістким енергоносієм, важливим джерелом геотермальної енергії.

Термальні води найчастіше формуються на морських узбережжях та в зоні шельфу на невеликих глибинах

Запитання 12

Європейська економічна комісія ООН вважає країну не забезпеченою водою, якщо водні ресурси не перевищують 1,5 тис. м3 на одну особу на рік. За цією нормою в цілому водні ресурси України недостатні. Яке твердження правильно характеризує територіальний розподіл водних ресурсів у нашій державі?

варіанти відповідей

Територіальний розподіл водних ресурсів в Україні нерівномірний: найменша кількість водних ресурсів існує в місцях зосередження її потужних споживачів

Найбільш забезпечені водними ресурсами східні та південні частини України. найменш - центральні та північні

Запитання 13

Для повторного використання та повернення в водойми забруднена вода повинна пройти попередню підготовку. Яких додаткових методів очищення потребує питна вода на відміну від технічної води, яка використовується в системі промислового постачання, для мийки та каналізації.

варіанти відповідей

Відстоювання та фільтрування

Видалення дрібнодисперсних домішок

Нейтралізація кислот та лугів

Кип'ятіння та озонування

Запитання 14

В світі неухильно зростає споживання води й насувається проблема глобального водного дефіциту. Одним з найбільш ефективних і перспективних шляхів забезпечення прісною водою людства є опріснення морської води. Що нині стоїть на заваді більш активного використання опрісненої води Світового океану?

варіанти відповідей

Низька рентабельність виробництва через великі витрати електроенергії

Відсутність виходу до Океану більшості країн світу

Невисокі витрати на залучення в систему водопостачання айсбергів

Більш широке використання підземних вод, що залягають на великих глибинах

Запитання 15

У найближчому до поверхні шарі гірських порід залягає пласт підземних вод, що має назву

варіанти відповідей

артезіанські

верховодка

грунтові

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест