18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

води суходолу України

Додано: 1 лютого
Предмет: Географія, 8 клас
37 запитань
Запитання 1

Як називають рослини або тварин, що мешкають лише на певній території?

варіанти відповідей

релікти

типові  

ендеміки  

 акліматизовані

Запитання 2

Як називають рослини чи тварин, що залишилися з попередніх геологічних епох?

варіанти відповідей

ендеміки 

рідкісні  

викопні

релікти 

Запитання 3

Акліматизованими видами на Україні є?

варіанти відповідей

ховрах  

бабак  

ондатра     

зубр

Запитання 4

Де поширена лісова рослинність на території України?

варіанти відповідей

 на сході України

на півдні України  

у степу

в Українських Карпатах

Запитання 5

Що таке луки?

варіанти відповідей

це тип рослинності з переважанням деревних рослин, дуба, сосни, ялини, грабу

це тип рослинності з переважанням багаторічних трав, що зростають в умовах більш-менш вологого клімату

це тип рослинності, у якому переважають багаторічні трави, з тривалими посухами

це вологолюбні ділянки суходолу з переважанням мохів, рогізу, журавлини, росичок

Запитання 6

Головна властивість грунту - це... 

варіанти відповідей

колір (забарвлення)

щільність 

родючість

кислотність

Запитання 7

Який чинник безпосередньо не впливає на утворення грунту?

варіанти відповідей

рельєф    

тектонічна будова

клімат

материнська порода

Запитання 8

До типових грунтів Поліської низовини належать:

варіанти відповідей

дерново-підзолисті  

чорноземи типові

сірі лісові  

лучні

Запитання 9

Про який тип ґрунту йдеться.

Вони мають незначний вміст гумусу - 3 %, але досить потужний гумусовий горизонт - до 55 см. Для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур ці ґрунти потребують додаткового зволоження.

варіанти відповідей

  лучні

  болотяні

  сірі-лісові

 каштанові ґрунти

Запитання 10

Назвіть надзвичайно важливі, з точки зору географів, несприятливі фізико-географічні процеси в Україні, які руйнують ґрунти:

варіанти відповідей

ерозія, перезволоження, посухи, повторне засолення ґрунтів

буревії, селі, снігові лавини 

землетруси та виверження вулканів 

сильні снігопади, град

Запитання 11

Установіть відповідність між типом улоговини за походженням і назвою озера: 

А. Ялпуг                     Б. Бребенескул В. Світязь                Г. Синевір

1. карстова             2. льодовикова 3. загатна                4. заплавна

варіанти відповідей

А-4, Б-2, В-1, Г-3

А-2, Б-3, В-4, Г-1

А-4, Б-1, В-3, Г-2

А-3, Б-1, В-3, Г-2

Запитання 12

Яке найглибше озеро України?

варіанти відповідей

Донузлав

Бребенескул

Світязь

Синевир

Запитання 13

Яке озеро України є найбільшим за площею?

варіанти відповідей

Сасик

Несамовите

Світязь

Ялпуг

Запитання 14

Основними типами боліт є

варіанти відповідей

верхові

перехідні

підземні

середні

низові

заплавні

Запитання 15

На території України болота займають площу близько...

варіанти відповідей

2%

30%

12%

0,5%

Запитання 16

Води, які у верхній частині земної кори заповнюють пори та порожнини гірських порід, називають:

варіанти відповідей

поверхневими

термальними

підземними

мінеральними

Запитання 17

На території України болота найбільше поширені:

варіанти відповідей

на Поліссі

у степовій зоні

у Карпатах

у Криму

Запитання 18

Укажіть правильні твердження щодо ролі боліт у природі:

варіанти відповідей

знижують вологість

сприяють підвищенню температури повітря

забезпечують рівномірний стік річок

регулюють рівень ґрунтових вод

сприяють розвитку лісової рослинності

очищують воду

забезпечують можливості міграції тварин

Запитання 19

Найбільшим за запасами підземних вод артезіанським басейном в Україні є: 


варіанти відповідей

Причорноморський

Волино-Подільський

Дніпровсько-Донецький

Запитання 20

Перший від земної поверхні водоносний шар називається…

варіанти відповідей

мінеральні води

артезіанські води

міжпластові води

ґрунтові води

Запитання 21

Підземні води, що формуються між двома водотривкими шарами гірських порід земної кори - це:

варіанти відповідей

грунтові води;

двошарові води;

верховодка;

міжпластові води.

Запитання 22

Міжпластові води утворюються, просочуючись через природні фільтри (гірські породи). Знаходяться достатньо глибоко (десятки - сотні метрів) у земній корі. Тому міжпластові води:

варіанти відповідей

відносно чисті;

здебільшого солоні;

доволі забруднені;

здебільшого прісні.

Запитання 23

На території курорту в Береговому є багато джерел і басейнів, купатися в яких можна як влітку, так і взимку. Чим зумовлена така особливість?:

варіанти відповідей

теплим кліматом;

штучним підігрівом води;

термальними водами;

моржуванням.

Запитання 24

У місцях, де водоносний горизонт заповнений, або шар водоносних порід прогнутий, вода знаходиться під тиском.Тому, коли бурять свердловину, вода сама виходить на поверхню. Такі води називають:

варіанти відповідей

унікальними;

артезіанськими;

свердловинними;

стиснутими.

Запитання 25

Природні води, що містять підвищену кількість мінеральних чи органічних речовин і мають специфічні фізико-хімічні властивості і використовуються з лікувально-профілактичною метою- це

варіанти відповідей

підземні

артезіанські

міжпластові

мінеральні

Запитання 26

Найбільшим за запасами підземних вод артезіанським басейном в Україні є: 


варіанти відповідей

Причорноморський

Волино-Подільський

Дніпровсько-Донецький

Запитання 27

Високогірне озеро льодовикового походження, що розкинулось біля однойменної гірської вершини

варіанти відповідей

 Донузлав

Синевир

 Бребенескул

 Сиваш

Запитання 28

Загатне озеро в Карпатах, що утворилось на річці Теребля. В народі озеро називають «Морським оком»

варіанти відповідей

Синевір

Бребенескул

Синє

Марічейка

Запитання 29

Розміщення ґрунтів на рівнинній частині України підпорядковується закону: 

варіанти відповідей

широтної зональності

 висотної поясності

компактності

цілісності

Запитання 30

Виберіть грунти, які в Україні займають найбільшу площу


 

варіанти відповідей

 дерново-підзолисті

 сірі лісові

чорноземи

  каштанові

Запитання 31

Засновник грунтознавства


варіанти відповідей

 В. Докучаєв

 В. Каразін

  О. Воєйков

  П. Тутковський

Запитання 32

Чому в чорноземах степу вміст гумусу більший, ніж у ґрунтах лісової зони?варіанти відповідей

чорноземи степової зони зазнали водної та вітрової ерозії

у степовій зоні менша кількість відмерлих органічних решток

у зоні степів вимивання гумусу стримується дефіцитом вологи

ґрунти степів формувалися в умовах сезонних змін температури повітря


Запитання 33

З метою збереження рослинних угрупувань було створено ...

варіанти відповідей

Червону книгу

Зелену книгу

Синю книгу

Природоохоронний закон

Запитання 34

Лісопокрита площа України складає...

варіанти відповідей

майже 15%

до 40%

близько 25%

більш ніж 35%

лише 10%

Запитання 35

До рослинних угрупувань входять:

варіанти відповідей

дерева

кущі

трави

мохи

гриби

комахи

травоїдні

хижаки

Запитання 36

До Червоної книги України внесено

варіанти відповідей

Ховрах європейський

видра річкова

миша польова

білка лісова

лелека чорний

грак звичайний

Запитання 37

Найбільшою наземною дикою твариною на теренах України є

варіанти відповідей

лось

ведмідь

вовк

зубр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест