Наземно-повітряне середовище існування

Додано: 22 вересня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 124 рази
20 запитань
Запитання 1

Атмосферне повітря - це:

варіанти відповідей

тропосфера;

суміш газів;

газ;

азот і кисень.

Запитання 2

В процесі фотосинтезу організми :

варіанти відповідей

поглинають кисень;

поглинають вуглекислий газ;

виділяють кисень;

виділяють вуглекислий газ.

Запитання 3

Лімітуючими чинниками наземно-повітряного середовища найчастіше є:

варіанти відповідей

нестача кисню;

нестача тепла;

надлишок тепла;

надлишок кисню;

нестача вологи;

надлишок вологи.

Запитання 4

Аеробіонти - організми, які населяють:

варіанти відповідей

ґрунтове середовище;

водне середовище;

наземно-ґрунтове середовище;

наземно-повітряне середовище.

Запитання 5

Організми, які здатні жити й розвиватися в безкисневому середовищі - це:

варіанти відповідей

аероби;

кріофіли;

анаероби;

термофіли.

Запитання 6

Організми, які здатні жити й розвиватися в кисневому середовищі - це:

варіанти відповідей

гігрофіли;

аероби;

нероби;

кріофіли.

Запитання 7

За відношенням до вологості аеробіонти поділяють на:

варіанти відповідей

аероби й анаероби;

термофіли й кріофіли;

гігрофіли й ксерофіли.

Запитання 8

Організми, які пристосовані до життя в умовах високої вологості - це:

варіанти відповідей

гігрофіли;

термофіли;

ксерофіли;

кріофіли.

Запитання 9

Кріофіли - це:

варіанти відповідей

види, які живуть в умовах зниженої вологості;

організми, здатні існувати як в кисневому, так і безкисневому середовищах;

види, спеціалізовані до життя в холодних умовах;

організми, пристосовані до існування в умовах постійно високих температур.

Запитання 10

Розселення за допомогою повітряних течій - це:

варіанти відповідей

анемохорія;

гідрохорія;

зоохорія;

автохорія.

Запитання 11

Вміст вуглекислого газу в повітрі може змінюватися:

варіанти відповідей

в незначних межах;

в досить широких межах.

Запитання 12

Особливостями температурного режиму наземно-повітряного середовища є:

варіанти відповідей

висока добова амплітуда температурних коливань;

низька добова амплітуда температурних коливань;

висока річна амплітуда температурних коливань;

низька річна амплітуда температурних коливань.

Запитання 13

У нормі (на рівні моря) атмосферний тиск дорівнює:

варіанти відповідей

700 мм рт. ст.;

670 мм рт. ст.;

760 мм рт. ст.;

600 мм рт. ст.

Запитання 14

Зі збільшенням висоти над рівнем моря атмосферний тиск:

варіанти відповідей

зменшується ;

не змінюється;

збільшується.

Запитання 15

Високий вміст азоту в повітрі сприяв:

варіанти відповідей

розвитку продихів на нижній поверхні листка;

нерівномірному розподілу організмів на суходолі;

формуванню у прокаріотів здатності до азотофіксації;

виникненню гомойотермних організмів.

Запитання 16

Ціанобактерії гарячих джерел, тварини пустель, археї чорних курців, тропічні птахи належать до :

варіанти відповідей

кріофілів;

ксерофілів;

термофілів;

аеробів.

Запитання 17

Більшість рослин, тварин, грибів є:

варіанти відповідей

анаеробами;

аеробами.

Запитання 18

До гігрофілів належать:

варіанти відповідей

мокриці;

дріжджі;

росички;

дощові черви;

білий ведмідь;

ковила.

Запитання 19

Кріофілами не є:

варіанти відповідей

тушканчик;

хламідомонада снігова;

археї;

верблюд.

Запитання 20

Правильними твердженнями є:

варіанти відповідей

мала густина повітря зумовлює високу опірність щодо переміщення;

дефіцит вологи - одна з найістотніших особливостей наземно-повітряного середовища;

світло - це єдиний чинник наземно-повітряного середовища, зміни якого є ритмічними;

високий вміст кисню в повітрі сприяв зниженню ефективності обміну речовин в організмів;

повітря, як абіотичний компонент наземного середовища існування є екологічним чинником.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест