Вправи на повторення матеріалу за 7 клас (Т-2)

Додано: 29 квітня 2019
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 14 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Якщо дві хорди перпендикулярні, то одна з них є діаметром

Якщо дві хорди точкою перетину діляться навпіл, то вони перпендикулярні

Якщо дотична, проведена через кінець хорди, перпендикулярна до неї, то ця хорда - діаметр

Якщо одна з хорд ділить другу навпіл, то ця хорда - діаметр

Запитання 2

Вкажіть правильні твердження.

варіанти відповідей

Суміжні кути мають спільну вершину

Суміжні кути мають спільну сторону

Завжди один із суміжних кутів гострий, а другий - тупий

Якщо кути АОС і СОВ -суміжні, то промені ОА і ОВ - доповняльні

Запитання 3

Вкажіть правильні твердження

варіанти відповідей

Вертикальні кути рівні

Якщо кути рівні, то вони - вертикальні

Вертикальні кути мають спільну вершину

Сторони вертикальних кутів утворюють дві пари доповняльних променів

Запитання 4

Вкажіть правильне твердження

варіанти відповідей

Перпендикулярні відрізки завжди мають спільну точку

Перпендикулярні промені завжди мають спільну точку

Перпендикулярні прямі завжди мають спільну точку

Перпендикулярні промінь і відрізок завжди мають спільну точку

Запитання 5

Центр описаного кола навколо трикутника - це точка перетину ...

варіанти відповідей

висот

медіан

серединних перпендикулярів до сторін трикутника

бісектрис

Запитання 6

Центр вписаного кола в трикутник - це точка перетину ...

варіанти відповідей

висот

медіан

серединних перпендикулярів до його сторін

бісектрис

Запитання 7

Центр вписаного і описаного кіл трикутника збігаються в ...

варіанти відповідей

рівнобедреному трикутнику

рівносторонньому трикутнику

різносторонньому трикутнику

прямокутному трикутнику

Запитання 8

При розв'язанні задач на побудову використовують такі інструменти:

варіанти відповідей

циркуль, транспортир, лінійку

лінійку, косинець

лінійку, косинець, циркуль, транспортир

циркуль, лінійку

Запитання 9

У гострокутному трикутнику АВС проведено бісектрису ВМ. З точки М на сторону ВС опущено перпендикуляр МК. Виявилося, що кут АВМ дорівнює куту КМС. Тоді трикутник АВС ...

варіанти відповідей

прямокутний

рівнобедрений

рівносторонній

різносторонній

Запитання 10

Зовнішній кут трикутника більший за один з кутів трикутника, не суміжний з ним, на 60°, а за другий - на 40°. Визначте вид трикутника.

варіанти відповідей

гострокутний

прямокутний

тупокутний

не існує такого трикутника

Запитання 11

У трикутнику АВС: АВ=6см, ∠А=75°, ∠В=40°, у трикутнику КРО: КО=6см, ∠К=75°, ∠О=40°. Вкажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

∆АВС=∆ОРК

∆АВС=∆КОР

∆АВС=∆КРО

∆АВС=∆РКО

Запитання 12

Найменший кут трикутника, якщо його кути відносяться як 2:5:11, дорівнює ...

варіанти відповідей

10°

20°

40°

50°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест