24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Додано: 7 грудня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 20 разів
20 запитань
Запитання 1

Коли було ухвалено рішення про скасування " воєнного комунізму" і перехід до нової економічно політики:

варіанти відповідей

а) березень 1921 р.

б) грудень 1922 р.

в) грудень 1921 р.

г) березень 1922 р.

Запитання 2

Фільми, які поставив О. Довженко в 1927-1929 рр.:

варіанти відповідей

а) " Вася - реформатор" і " Арсенал"

б) " Звенигора" і "Арсенал"

в) "Сумка дипкур'єра" і "Звенигора"

г) "Вася- реформатор" і "Сумка дипкур'єра"

Запитання 3

Прочитайте рядки життєпису письменника й укажіть його. "Роки життя -1893-1933 рр . Народився в с. Тростянець Харківської губернії у родині вчителя. Навчався в Охтирській гімназії. Пережив еволюцію від бійця повстанського загону армії УНР до члена РКП(б). Гучне визнання прийшло у 1923 р. із виходом збірки новел "Сині етюди". Автор роману "Вальдшнепи". Лідер українського руху 20- рр. Був автором гасла "Геть від Москви! Дайош Європу". Застрелився"

варіанти відповідей

а) Кость Буревій

б) Микола Куліш

в) Олександр Шумський

г) Микола Хвильовий

Запитання 4

Зібрання, на якому було ухвалено рішення про початок коренізації:

варіанти відповідей

а) VI Всеукраїнський з'їзд рад ( грудень 1921 р.)

б) VII Всеукраїнський 'зїзд рад ( грудень 1922 р.)

в) XII зїзд РКП (б) ( квітень 1923 р.)

г) II Всесоюзний з'їзд рад ( січень 1924 р.)

Запитання 5

Назва плану утворення союзної держави, за яким усі радянські республіки мали увійти до сладу РСФРР, а також його ініціатор(и):

варіанти відповідей

а) автономізація,Йосиф Сталін

б) конфедералізація, група грузинських більшовиків

в) кооперація, Микола Кондратєв

г) федералізація, Володимир Ленін

Запитання 6

Вільну академію пролетарської літератури ( ВАПЛІТЕ ) засновано:

варіанти відповідей

а) П. Тичиною

б) М.Рильським

в) М.Хвильовим

г) Ю.Яновським

Запитання 7

Вкажіть основну ланку управління державною промисловістю УСРР в умовах непу, яка утворювалася за галузево-територіальною ознакою та діяла на основі госпрозрахунку:

варіанти відповідей

а) трест

б) главк

в) артіль

г) синдикат

Запитання 8

Вкажіть, котрого року ЦВК та РНК СРСР прийняв постанову " Про охорону майна державних підприємств,колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної власності ", яка увійшла в історію як " закон про п'ять колосків" :

варіанти відповідей

а) 1930 р.

б) 1931 р.

в) 1932 р.

г) 1933р.

Запитання 9

Назва 1929 року після відповідної статті Йосифа Сталіна:

варіанти відповідей

а) " Рік великого досягнення "

б) " Рік великого перелому"

в)" Рік великого терору "

г) "Рік великого успіху "

Запитання 10

Наслідок трагедії 1932-1933 рр.:

варіанти відповідей

а) винищення більшості селянства

б) зламала опір селян колгоспній системі

в) кооперація села

г) повна русифікація селянства

Запитання 11

Галузі (галузь) економіки,у які направляли основні капіталовкладення в роки перших п'ятирічок:

варіанти відповідей

а) важка промисловість ( енергетика,машинобудування,металургія )

б) легка і харчова промисловість

в) нафто-хімічна та хімічна промисловість

г) сільське господарство та переробна промисловість

Запитання 12

Ідеологічний штамп,вживаний у СРСР щодо партійці, які надто багато уваги приділяли місцевим особливостям:

варіанти відповідей

а) анархо-комунізм

б) великодержавний шовінізм

в) націонал-соціалізм

г) націонал-ухильництво

Запитання 13

Літературна назва 20-30 -х рр. у культурі :

варіанти відповідей

а)"розбите відродження"

б)"розвинуте відродження"

в)"розстріляне відродження"

г)"розтоптане відродження"

Запитання 14

Причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

варіанти відповідей

а) вилучення більшості продовольства у селян,щоб придушити опір політиці комуністичного режиму,труднощі у збиранні врожаю через організаційні зміни при колективізації

б) епідемії хвороб не дали можливості зібрати досить непоганий урожай зернових,реквізиції

в) посуха,недорід,труднощі внаслідок організаційних змін під час колективізації

г) шкідництво "ворогів народу",продаж величезної кількості зерна за кордон

Запитання 15

Прочитайте уривок і вкажіть рік,коли відбулась описана подія. "На процесі СВУ підсудними були 45 видатних діячів української національної інтелігенції,в тому числі академіки С.Єфремов, М.Слабченко,колишній голова уряду УНР В.Чехівський..."

варіанти відповідей

а) 1928р.

б) 1930р.

в) 1933р.

г) 1935р.

Запитання 16

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

а) "Закон про п'ять колосків" передбачав покарання не менше п'яти років за крадіжки майна колгоспників

б) змін у соціальному складі населення в 30-х рр.не відбувалося

в) кількість повстанців проти колективізації в Україні за неповними даними нараховували близько 40 тис. осіб

г) судовий процес "Спілки визволення України" відбувся в 1937 р.

Запитання 17

Діячі більшовицької партії,які несуть безпосередню відповідальність за організацію Голодомору 1932-1933 рр. в Україні:а)ааа

варіанти відповідей

а) Станіслав Косіор,Юрій Коцюбинський,Павло Постишев,Йосиф Сталін

б) В'ячеслав Молотов, Йосиф Сталін, Микола Скрипник, Мендель Хатаєвич

в) Павел Постишев,Станіслав Косіор, Панас Любченко, Влас Чубар

г) Йосиф Сталін, Станіслав Косіор, В'ячеслав Молотов, Павло Постишев

Запитання 18

Укажіть складові частини модернізації ( радянізації) у 30-х рр.

варіанти відповідей

а) індустріалізація

б) кооперація

в) нова економічна політика

г) колективізація

д) культурна революція

Запитання 19

Укажіть об'єкти, введені в дію в роки перших п'ятирічок.

варіанти відповідей

а )" Азовсталь"

б) Київський авіаційний завод

в) Дніпровська гідроелектростанція

г) Кременчуцький автозавод

д) "Криворіжсталь"

Запитання 20

Що стало наслідком розгортання в СРСР стахановського руху ?

варіанти відповідей

а) заборона робітникам самовільно залишати підприємства

б) запровадження семиденного робочого тижня

в) підвищення норм виробітку продукції

г) уведення кримінальної відповідальності за запізнення на роботу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест