Встановлення та утвердження тоталітарного комуністичного режиму в Україні

Додано: 1 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 39 разів
24 запитання
Запитання 1

На фото зображено плакати, присвячені Голодомору.

З’ясуйте, в основі якого плакату є символічне відображення народної пам’яті про одне зі знарядь геноциду українського народу.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 2

У яких випадках із історичних джерел відображено особливості соціально-економічного життя України в 1930-их рр.?

1«...У всіх колгоспах, які не виконали плану хлібозаготівель, в п’ятиденний строк вивезти всі без винятку наявні колгоспні фонди, у тому числі і насіннєвий, в рахунок виконання плану хлібозаготівель.....»

2«....Завдання семирічки в галузі сільського господарства ми зможемо виконати за п’ять років.... Розрахунки показують, що посіви кукурудзи повинні орієнтовно складати 9-10 млн.га і рівнятися приблизно половині всієї площі зернових.....»

3«Продукція соціалістичної індустрії України зросла більш як удвоє. Почали діяти нові величезні підприємства (Запорізький комбінат, Ново краматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний завод)...»

варіанти відповідей

1,2

1,3

2,3

1,2,3.

Запитання 3

Вкажіть галузі промисловості УСРР, розвиток яких у перших п’ятирічках партійно-державне керівництво вважало пріоритетним:

варіанти відповідей

енергетика, металургія, легка промисловість;

вуглевидобування, харчова та легка промисловість;

вуглевидобування, металургія, енергетика;

машинобудування, металургія, харчова промисловість.

Запитання 4

Оберіть термін, який відповідає такому визначенню:

“Політика партійно-державного керівництва СРСР і УСРР протягом 1930-х років щодо селянства, мета якої – ліквідувати індивідуальне селянське господарство та встановити цілковитий контроль держави за сільськогосподарським виробництвом і використати його ресурси й потенціал для модернізації промисловості.”

варіанти відповідей

кооперація;

колективізація;

конфіскація;

реквізиція.

Запитання 5

Зображений агітаційний плакат 1930-х рр.. є джерелом для визначення

варіанти відповідей

причин індустріалізації

переваг індустріалізації

масштабів індустріалізації

джерел індустріалізації

Запитання 6

Чи відображають подані нижче уривки з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1930-х років?

1. «Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих».

2. «Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та прохання про допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30-40 трудоднів нарік».


варіанти відповідей

так, обидва уривки відображають;

тільки 1-й уривок відображає;

тільки 2-й уривок відображає;

ні, жоден з уривків не відображає.

Запитання 7

Уривок джерела, у якому схарактеризовано часи Голодомору:

 «Урожай у нас був хороший, але радянська влада, “заготовляючи ” наш хліб, до тих пір доводила свої плани й завдання до нас, до поки не залишились [ми] без фунта хліба», можна використати для пояснення його

варіанти відповідей

причин.

передумов.

значення.

мети.

Запитання 8

Розгляньте агітаційний плакат часів утвердження тоталітарного режиму в Україні (1929–1939 рр.) і виконайте завдання.

 Напис на плакаті:

«Правильною організацією праці звільнимо колгоспників для роботи в соціалістичній промисловості.

Дамо мільйони робочих рук на фронт індустріалізації».

варіанти відповідей

причини індустріалізації.

характер індустріалізації.

джерела індустріалізації.

етапи індустріалізації.

Запитання 9

Вкажіть, котрого року ЦВК та РНК СРСР прийняв постанову “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної власності”, яка увійшла в історію як “закон про п’ять колосків”:

варіанти відповідей

1930 р.;

1931 р.;

1932 р.;

1933 р.

Запитання 10

Занесення на «чорну дошку» - це захід, який використовувало партійно-радянське керівництво СРСР/УСРР для


варіанти відповідей

запровадження терору голодом.

боротьби з масовими епідеміями.

реалізації антицерковної політики.

усунення наслідків політики «ножиці цін».

Запитання 11

Із якою метою партійно-державне керівництво УСРР наприкінці 1920-их рр. розповсюджувало зображений плакат?

варіанти відповідей

Спонукати одноосібників добровільно вступати в колгоспи.

Викликати у селян зневажливе ставлення до одноосібників.

Посилити класову боротьбу на селі проти куркульства.

Роз’яснити селянству завдання політики «ліквідації куркульства як класу».

Запитання 12

Який висновок можна робити, аналізуючи цитований документ?

    «Кампанія щодо виселення куркулів і їхніх родин проводиться передусім у таких регіонах СРСР: з України – 30000 -35000 родин; з Білорусії – 6000-7000 родин; з Середньоволзького краю – 8000-10000 родин; з Уралу – 10000-15000 родин».

варіанти відповідей

Активний опір, який чинило селянство колективізації, спонукав радянську владу здійснювати репресивні заходи

Нестача вільних сільськогосподарських земель спричинила масове перенаселення селян у малоземельні регіони СРСР

Наявність цілинних земель спонукала радянський уряд залучати до їх освоєння найбільш активних селян

Відведення земель під новобудови перших п’ятирічок, спонукало владу до масового переселення селян

Запитання 13

На карті позначено області:

варіанти відповідей

розгортання перших машинно-тракторних станцій наприкінці 1932 р.;

діяльності хлібозаготівельної комісії В. Молотова у жовтні 1933 р.;

селянських повстань під час проведення колективізації у 1932 р.;

що зазнали найбільших людських втрат від голодомору 1932-1933 рр.

Запитання 14

Яке явище радянської дійсності 1930-х рр. відображає картина П.Бєлова?

варіанти відповідей

Нагнітання атмосфери страху, пошуку «ворогів народу».

Панування в суспільстві загальної недовіри, взаємної підозри.

Використання дармової примусової робочої сили ув’язнених.

Трудовий героїзм робітників на новобудовах перших п’ятирічок.

Запитання 15

Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства України, здійснюваної в 1930-х роках?

1Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби.

2Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва.

3Адміністративне усунення приватно-кооперативного сектора силовими методами.

варіанти відповідей

1,2,3

1,2

1,3

2,3

Запитання 16

Яку політику більшовиків С. Петлюра характеризував таким чином:

«...У цьому напрямку нинішньої політики більшовиків я вбачаю чергову їхню поступку стихійній силі українського національного руху, а водночас логічно послідовний і політичний захід з метою оволодіння силою цього руху й зміцнення своїх позицій в Україні...»

варіанти відповідей

«воєнний комунізм»

НЕП

коренізацію

колективізацію

Запитання 17

Що відбувалося з селянами, котрі чинили опір колективізації?

варіанти відповідей

репресії у формі депортацій

фабрикування судових процесів

включення до складу номенклатури

залучення до індустріалізації

Запитання 18

7. Яке поняття виникло у зв’язку зі здійсненням сталінської індустріалізації?

варіанти відповідей

1.стахановець

2. продрозкладка

3. концесія

4. трест

Запитання 19

Виберіть з переліку наслідки індустріалізації для України ...(чотири правильні відповіді)

варіанти відповідей

Україна посідала 2-ге місце в Європі за виплавкою чавуну

Модернізація промисловості сприяла посиленню урбанізації

Зменшилась кількість підприємств важкої промисловості

Будувалися нові шахти, електростанції

Підвищення життєвого рівня населення

Підрив розвитку сільського господарства, легкої і харчової промисловості

Запитання 20

Виберіть із переліку джерела індустріалізації (п′ять правильних відповідей)

варіанти відповідей

"ножиці цін" між промисловою та сільськогогосподарською продукцією

відновлення непу

націоналізація промисловості

трудовий ентузіазм, соціалістичне змагання

збільшення норм виробітку при збереженні існуючих зарплат

збільшення зарплат та зменшення тривалості робочого дня

праця в′язнів сталінських виправно-трудових таборів

Запитання 21

Вкажіть рік, колиу м. Шахти було проведено судовий процес над старими спеціалістами вугільної промисловості ("Шахтинська справа")

варіанти відповідей

1926 р.

1927 р.

1928 р.

1929 р.

Запитання 22

За змістом агітаційного плаката можна встановити, що його створено в роки.

напис на плакаті: «Продовольчий податок. Віддай місту частину врожаю, рештою розпоряджайся сам

варіанти відповідей

«воєнного комунізму».

нової економічної політики.

суцільної колективізації.

укрупнення колгоспів.

Запитання 23

У якому році було ухвалено документ, уривок з якого наведено?

"РСФРР, УСРР, Закавказька СФРР укладають цей союзний договір про об'єднання в одну союзну державу-СРСР".

варіанти відповідей

1919 р.

1920 р.

1921 р.

1922 р.

Запитання 24

Гоніння та репресії проти діячів культури 30-х рр. отримали назву:

варіанти відповідей

«справа №30»

«великий терор митців»

«знищення талантів»

«розстріляне відродження»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест