Вступ. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

Додано: 20 серпня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Укажіть атом, який входить до складу молекули гемоглобіну:

варіанти відповідей

Купрум

Кальцій

Калій

Ферум.

Запитання 2

Укажіть назву процесу відновлення природної структури білка після її пору­шення: 

варіанти відповідей

деструкція

денатурація

ренатурація

біосинтез.

Запитання 3

Назвіть сполуки, розчинні у воді:

варіанти відповідей

віск

глюкоза

крохмаль

кератин

Запитання 4

Укажіть, як називають нерозчинні у воді сполуки:

варіанти відповідей

гідрофобними

гідрофіль­ними

амфіфільними

органічними.

Запитання 5

Назвіть сполуку, яка передає спадкову інформацію з ядра до місця синтезу білків:

варіанти відповідей

ДНК

іРНК

рРНК

тРНК.

Запитання 6

Визначте природу антитіл:

варіанти відповідей

білкова;

ліпідна;

вуглеводна;

видозмінені нуклеїнові кислоти.

Запитання 7

Назвіть сполуки, які належать до біополімерів:

варіанти відповідей

глюкоза

білки

жири

спирти

Запитання 8

Укажіть сполуки, до складу яких входить нуклеотид з урацилом:

варіанти відповідей

білки

тРНК

ДНК.

АТФ

Запитання 9

Визначте, чим зумовлена сигнальна функція білків:

варіанти відповідей

їхньою здатністю до деструкції;

їхньою здатністю до денатурації та ренатурації;

їхньою здатністю до утворення тимчасових комплексів з іншими сполуками;

їхньою здатністю до роз­щеплення без участі кисню.

Запитання 10

Визначте, які сполуки можуть слугувати складовою частиною складних фер­ментів:

варіанти відповідей

вітаміни;

моносахариди;

нуклеотиди;

жирні кислоти

Запитання 11

До складу РНК входять вуглеводи:

варіанти відповідей

галактоза

глюкоза

дезоксирибоза

рибоза

Запитання 12

Які сполуки входять до складу АТФ:

варіанти відповідей

вуглевод рибоза

азотиста основа гуаніну

гліцерин

амінокислота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест