Вступ. Рівні організації. Властивості живого. Стратегія сталого розвитку.

Додано: 21 вересня 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 1137 разів
14 запитань
Запитання 1

 Який рівень організації живого зображений на малюнку?

варіанти відповідей

організмовий

популяційно-видовий

екосистемний

клітинний

Запитання 2

Назвіть рівень організації життя, зображений на малюнку

варіанти відповідей

молекулярний

органний 

тканинний

клітинний

Запитання 3

Назвіть рівень організації життя, зображений на малюнку

варіанти відповідей

молекулярний

органний

організмовий 

клітинний

Запитання 4

Назвіть рівень організації життя найвищого порядку, склад, структура і властивості якої визначаються функціонуванням живих організмів.

варіанти відповідей

молекулярний

органний

організмовий 

клітинний

біосферний

Запитання 5

Фундаментальні властивості життя

варіанти відповідей

саморегуляція

самовідтворення

самоподвоення

самооновлення

самоізоляція

Запитання 6

Сталий розвиток це збалансований розвиток яких компонентів?

варіанти відповідей

економічного

соціального

екологічного

етичного

всі відповіді вірні

Запитання 7

Основна ідея концепції сталого розвитку. Розвиток повинен...

варіанти відповідей

задовольняти потреби нинішнього покоління

задовольняти потреби нинішнього покоління без шкоди для майбутніх поколінь

повинен задовольняти потреби майбутніх поколінь

повинен задовольняти потреби нинішнього покоління з можливістю шкоди для оточуючого середовища

Запитання 8

 На якому рівні організації життя відбувається зберігання та реалізація спадкової інформації?

варіанти відповідей

молекулярному

організмовому

клітинному

популяційно-видовому

Запитання 9

Вкажіть правильну ієрархічність живої природи:

варіанти відповідей

тканини - клітини - органи - організми - молекули - популяції - екосистеми

молекули - клітини - тканини - організми - органи - популяції - екосистеми

клітини - тканини - органи - організми - молекули - популяції - екосистеми

молекули - клітини - тканини - органи - організми - популяції - екосистеми

Запитання 10

Живі організми здатні до адаптації. Іншими словами, вони:

варіанти відповідей

реагують на зовнішні умови

швидко розмножуються

постійно змінюються

пристосовуються до середовища

Запитання 11

На рисунку зображено три біологічні об’єкти, позначені цифрами.

Укажіть правильну послідовність об’єктів за підвищенням рівня організації живої природи:

варіанти відповідей

1 - 2 - 3

3 - 2 - 1

1 - 3 - 2

3 - 1 - 2

Запитання 12

На рисунку зображено три біологічних об`єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо їхніх рівнів організації та назвіть правильні.


І. об`єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації

ІІ. об`єкт 2 порвняно з об`єктом 3 перебуває на вищому рівні організації.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні 

немає правильних

Запитання 13

Проаналізуйте твердження щодо рівнів організації об’єктів.

І. Об’єкти 1 і 2 перебувають на одному рівні організації живої природи.

ІІ. Об’єкт З можна водночас розглядати на двох різних рівнях організації живої природи. Чи є поміж них правильні?

варіанти відповідей

правильне І

правильне ІІ

обидва правильні

немає правильних

Запитання 14

Екосистемний рівень організації живої матерії зображено на малюнку

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест