"Вторинний сектор господарства"

Додано: 28 березня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 9 разів
24 запитання
Запитання 1

Скільки електроенергії виробляють ТЕС у загальносвітовому виробництві?

варіанти відповідей

17%

65%

25%

10%

Запитання 2

У якій країні частка виробництва електроенергії на АЕС найбільша?

варіанти відповідей

США

Італія

Франція

Україна

Запитання 3

Яка альтернативна енергетика в Україні має великі перспективи?

варіанти відповідей

геотермальна

біомаси

Сонця

вітру

Запитання 4

Центри розвитку чорної металургії в Україні зосереджені в:

варіанти відповідей

Придніпров"ї, Причорномор"ї, Донецьку

Донбасі, Карпатах, Дніпрі

Придніпров"ї, Приазов"ї, Донбасі

Донбасі, Закарпатті

Запитання 5

Визначте основні види продукції чорної металургії:

варіанти відповідей

титановий злиток, рафінована мідь, катанка


боксити, ільменітовий концентрат, титанова губка

червона мідь, нікель, феросплави

чавун, сталь, прокат 

Запитання 6

Країна лідер з виробництва сталі?

варіанти відповідей

Китай

США

Італія

Африка

Запитання 7

Яке головне виробництво кольорової металургії світу?

варіанти відповідей

виробнитво тетану

виплавлення алімінію

виробнитво важких кольорових металів

виробництво міді

Запитання 8

Які основні чинники розміщення підприємств чорної металургії в Україні?

варіанти відповідей

сировинний і паливний

споживчий і сировинний

паливний і споживчий

наукоємний, трудоресурсний

Запитання 9

Який найбільший у Європі глиноземний завод?

варіанти відповідей

Запорізький

Миколаївський

Одеський

Донецький

Запитання 10

За виробництвом мінеральних добрив країною-лідером є?

варіанти відповідей

Індія

Китай

США

Канада

Запитання 11

Деревообробна промисловість охоплює:

варіанти відповідей

 первинна обробка деревини

фанерне виробництво

вивіз деревини

виготовлення деревостружкових плит

 лісопильне виробництво

виробництво будматеріалів

меблеве виробництва

вирубування деревини

Запитання 12

Яка з даних країн Європи є лідером з виробництва паперу і картону?

варіанти відповідей

Україна

Італія

Німеччина

Польща

Запитання 13

Які країни входять до першої "п' ятірки" виробників автомобілів?

варіанти відповідей

Аргентина, Велика Британія

Іспанія , Канада

Німеччина, Індія

Нідерланди, Мексика

Запитання 14

Укажіть виробництво ,яке контролюють ТНК Samsung, IBM, Lenovo.

варіанти відповідей

електроніка

хімія органічного синтезу

фармацевтика і медицина

нафтопереробка і нафтохімія

Запитання 15

Які основні центри літакобудування в Україні?

варіанти відповідей

Дніпро , Харків.

Київ , Дніпро.

Київ, Харків.

Харків, Одеса.

Запитання 16

Яка галузь НЕ належить до текстильної промисловості?

варіанти відповідей

Лляна

Трикотажна

Хутрова

Вовняна

Запитання 17

Укажіть основний принцип розміщення підприємств швейної промисловості?

варіанти відповідей

Тяжіння до дешевих трудових ресурсів.

Тяжіння до сировинної бази.

Тяжіння до споживача.

Тяжіння до транспортних шляхів.

Запитання 18

Яка олія у структурі світового виробництва посідає перше місце?

варіанти відповідей

Соєва.

Соняшникова.

Ріпакова.

Пальмова.

Запитання 19

Яка країна є провідним виробником молока у світі?

варіанти відповідей

Бразилія

США

Китай

Данія

Запитання 20

Укажіть галузь харчової промисловості України , яка має сезонний характер виробництва?

варіанти відповідей

Цукрова.

Хлібопекарська.

Рибоконсервна.

М' ясна.

Запитання 21

За допомогою чого передають електроенергію до споживача?

варіанти відповідей

ЛЕП

НЕП

СЕС

ГЕС

Запитання 22

Укажіть основний чинник,що визначає розміщення вітрових електростанцій?

варіанти відповідей

Пиродні умови.

Наявність паливної сировини і водних ресурсів.

Наявність споживача і дефіцит паливних ресурсів.

Трудові ресурси і транспорт.

Запитання 23

Виберіть галузь машинобудування , що тяжіє до промислових центрів,у яких є науково-дослідні установи,кваліфіковані трудові ресурси та інфраструктура?

варіанти відповідей

Автомобілебудування.

Аерокосмічне.

Енергетичне.

Сільськогосподарське.

Запитання 24

Виберіть з перелічинех форм організації виробництва типову для транспортного машинобудування?

варіанти відповідей

Спеціалізація.

Кооперування.

Концентрація.

Комбінування.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест