Вуглеводи. Ліпіди. Білки.

Додано: 26 вересня 2022
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 599 разів
18 запитань
Запитання 1

Білки - це....

варіанти відповідей

це органічні сполуки, полімери, мономерами в яких є амінокислоти

це органічні речовини, що складаються з повторюваних структурних одиниць – мономерів.

це невеликі за розміром органічні сполуки , у молекулі яких одночасно містяться аміногрупа та карбоксильна група.

Запитання 2

Денатурація - це:


варіанти відповідей

 процес порушення просторової структури білка без руйнування пептидних зв’язків

  процес руйнування первинної структури білків

  відновлення структури білка на початковій стадії руйнування

  не має правильної відповіді

Запитання 3

Первинна структура білка забезпечується зв'язком:


варіанти відповідей

 Йонним

 Пептидним

 Водневим

Молекулярним

Запитання 4

Визнач назву речовини, що належить до дисахаридів:

варіанти відповідей

глюкоза

фруктоза

целюлоза

сахароза

Запитання 5

Органічні сполуки із загальною формулою Сn2 О)m мають назву:

варіанти відповідей

білки

жири

вуглеводи

кислоти

Запитання 6

До моносахаридів відносяться (декілька варіантів)

варіанти відповідей

глюкоза

сахароза

фруктоза

крохмаль

Запитання 7

Спільною властивістю всіх простих ліпідів є:

варіанти відповідей

гідрофільність

полярність

гідрофобність

 розчинність у воді

Запитання 8

Мономерами білків є

варіанти відповідей

моносахариди

дисахариди

нуклеотиди

амінокислоти

Запитання 9

Кількість амінокислот, що входить до складу білків

варіанти відповідей

11

20

200

2000

Запитання 10

Мономери вуглеводів – це


варіанти відповідей

моносахариди

амінокислоти

нуклеотиди

Запитання 11

Полісахаридом є :

варіанти відповідей

дезоксирибоза

целюлоза

сахароза

Запитання 12

До складу пентоз відносяться (декілька варіантів) ... .

варіанти відповідей

глюкоза

рибоза

сахароза

дезоксирибоза

Запитання 13

Скільки є рівнів організації білкової молекули?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 14

До полісахаридів входять:


варіанти відповідей

 дезоксирибоза

целюлоза

 лактоза

 крохмаль

 глікоген

сахароза

 хітин

 целюлоза

Запитання 15

Основні функції ліпідів в організмі:

варіанти відповідей

Будівельна, регуляторна

Енергетична, запаслива

Теплоізоляційна, водоутворювальна

Захисна, сигнальна

Рецепторна, інформаційна

Запитання 16

Ферменти за своєю природою є:

варіанти відповідей

ліпіди

вуглеводи

білки

нема правильної відповіді

Запитання 17

Ліпідні сполуки , що є складовими клітинних мембран

варіанти відповідей

Воски

 Стероїди

Фосфоліпіди

Запитання 18

Жири, воски- це ліпіди:

варіанти відповідей

Прості

Складні

Похідні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест