Введення, редагування та форматування символів і абзаців. Додавання зображень із файлу та їх форматування.

Тест виконано: 158 разів
18 запитань
Запитання 1

Перед розділовими знаками ( ; : . ! ?) пробіл:

варіанти відповідей

потрібно ставити

не потрібно ставити

все рівно ставити чи не ставити

Запитання 2

При введенні тексту між словами завжди ставиться

варіанти відповідей

кома

пробіл

два пробіли

Запитання 3

Одну велику літеру вводять за допомогою клавіші …

варіанти відповідей

Shift

Enter

Esc

Caps Lock

Запитання 4

Яка піктограма відповідає програмі Microsoft Word?

варіанти відповідей
Запитання 5

Згідно з правил введення тексту, яку кількість пропусків потрібно вводити між словами ? 

варіанти відповідей

1

3

2

4

Запитання 6

Щоб розділити абзац на два потрібно встановити курсор в передбачуваний кінець першого абзацу та натиснути клавішу:

варіанти відповідей

Ctrl

 Enter

Deletе

BackSpace

Запитання 7

Скопіювати фрагмент тексту можна за допомогою комбінації клавіш …

варіанти відповідей

Ctrl + V

Ctrl + C

Ctrl + X

Запитання 8

Вставити фрагмент тексту можна за допомогою комбінації клавіш …

варіанти відповідей

Ctrl + V

Ctrl + X

Ctrl + C

Запитання 9

За допомогою якої клавіші можна видалити символ ліворуч від курсору?

варіанти відповідей

Ctrl

Delete

Alt+Shift+пропуск

 Backspace

Запитання 10

За допомогою якої клавіші можна видалити символ праворуч від курсору?

варіанти відповідей

Ctrl

Delete

Alt+Shift+пропуск

 Backspace

Запитання 11

У текстовому процесорі слова з помилками підкреслюються:

варіанти відповідей

чорною хвилястою лінією

червоною хвилястою лінією

синьою хвилястою лінією

зеленою хвилястою лінією

Запитання 12

Після того, як потрібний фрагмент тексту виділено, його можна:

варіанти відповідей

перемістити

відредагувати

скопіювати

видалити

Запитання 13

Об'єкти текстового документа:

варіанти відповідей

символ,слово,слайд, абзац, текст.

символ,слово, речення, абзац, текст.

символ,слово, речення, абзац, текст, файл.

символ,слово, речення, абзац, текст, файл, слайд.

Запитання 14

Текстовий курсор - це

варіанти відповідей

найменший елемент зображення на екрані

позначка у вигляді стрілки, або інших зображень, що переміщується на екрані за допомогою миші

блимаюча вертикальна позначка, що вказує на поточне місце в документі

Запитання 15

Графічними є такі об'єкти текстового документа

варіанти відповідей

слово

схема/діаграма

малюнок

фотографія

Запитання 16

Перед тим як виконувати будь-які операції над графічним зображенням, його потрібно ...

варіанти відповідей

Виділити

Форматувати

Редагувати

Опрацювати

Запитання 17

Для додавання графічних об'єктів до текстового документа призначені інструменти на вкладці

варіанти відповідей

Основне

Розмітка сторінки

Вставлення

 Посилання

Запитання 18

У текстовий документ можна вставити ...?

варіанти відповідей

фотографію

музику

комп'ютерну програму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест