Введення та редагування даних різних типів

Додано: 3 лютого 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 72 рази
12 запитань
Запитання 1

Якi способи створення таблиць можна застосовувати в Access?

варіанти відповідей

Подання таблиць

Додавання й видалення вкладки Поле

Конструктор

Із використанням швидкого доступу до Інтернету

Запитання 2

Яке призначення пiдпису поля?

варіанти відповідей

Він буде відображатися в заголовку поля таблиці

Якщо його нема, то поле буде підписано заданим іменем

Він буде відображатися в рядку стану при переході на поле

Якщо його нема в рядку стану, відображається ім'я поля

Запитання 3

Який режим роботи з таблицею дозволяє вводити до неї данi?

варіанти відповідей

Конструктор

Зв'язки

Подання

Майстер запитів

Запитання 4

Якi особливостi створення таблиць з використанням Конструктора таблиць?

варіанти відповідей

можна присвоювати полям будь-які із наявних в Access типи даних

можна присвоювати полям лише текстові та числові типи даних

розробник самостійно задає всі параметри таблиці

всі параметри таблиці встановлюються автоматично

Запитання 5

Яка роль таблиць в реляцiйнiй базi даних?

варіанти відповідей

таблиці -це основне хранилище інформації і єдиний обов'язковий об'єкт

без таблиць база не може містити даних

таблиці можуть бути відсутні в базі, що містить багато даних

таблиці можуть бути відсутні лише в базі, що містить мало даних

Запитання 6

Як можна перемiщуватись мiж полями та записами в таблицi?

варіанти відповідей

вводячи iм'я поля коли натиснута клавiша Shift

вводячи iм'я поля коли натиснута клавiша Alt

вибирати мишею

кнопкою Tab та клавiшами перемiщення курсору

Запитання 7

Що таке "Реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

сукупнiсть засобiв обробки, зберiгання, передачi iнформацiї

бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

Запитання 8

Якi об'єкти призначенi безпосередньо для зберiгання iнформацiїi?

варіанти відповідей

форми

таблицi

запити

звiти

Запитання 9

Яким вимогам повиннi вiдповiдати ключовi поля ?

варіанти відповідей

мають бути лише текстовi

мають бути лише типу автонумерація

не можуть повторюватись

мають бути лише типу число

Запитання 10

Яке призначення ключового поля?

варіанти відповідей

слугують для створення зв'язкiв

однозначно iдентифiкувати поле

упорядковувати записи за часом створення

формувати новi таблицi

Запитання 11

Таблиця реляційної бази даних складається з ...

варіанти відповідей

полів

записів

заголовків

діагоналей

Запитання 12

Коли місце збереження інформації стає базою даних?

варіанти відповідей

Якщо дані об'єднані зв'язками та спільною структурою

Якщо забезпечена секретність даних

Якщо інформація має виключно текстовий характер

Як тільки якась інформація занесена до пам'яті комп'ютера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест