Введення та редагування даних в електронних таблиця

Додано: 13 грудня 2021
Предмет: Інформатика, 7 клас
15 запитань
Запитання 1

Вкажи адресу виділеної клітинки у вікні середовища табличного процесора Excel

варіанти відповідей

B2

B1

A2

Запитання 2

До редагування електронних таблиць відноситься:

варіанти відповідей

Вставка та видалення рядків, стовпців, клітинок, аркушів

Внесення змін до інших об’єктів

Реагування вмісту клітинок

Запитання 3

Дай відповідь на запитання:

Яке розширення мають файли Ексель?

варіанти відповідей

.jpg

.txt

.xlsx

Запитання 4

Як називається документ, створений в табличному процесорі MS Excel?

(оберіть 1 правильну відповідь)

варіанти відповідей

Книга

Таблиця

База даних

Аркуш

Публікація

Запитання 5

Які дані можна вводити у клітинки електронної таблиці?

варіанти відповідей

текстові

графічні

числові

формули

Запитання 6

Якщо замість уведених даних у клітинці відображаються такі символи "#####", що це означає?

варіанти відповідей

дані введено не правильно

невідомий формат даних

дані введено невідомою мовою

дані не помістилися у клітинку, ширина стовпця замала

Запитання 7

Курсор для зміни ширини стовпця

варіанти відповідей
Запитання 8

Яка адреса активної клітинки?

варіанти відповідей

А5

D5

D1

5D

Запитання 9

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення рисунків

пошук інформації

Запитання 10

Скільки комірок містить зв’язний діапазон А2:В3?

варіанти відповідей

6

3

4

2

Запитання 11

Розгляньте малюнок, вкажіть виділений діапазон клітинок

варіанти відповідей

А2;С10

А2:С2

А10:С2

А2:С10

Запитання 12

У клітинках можуть знаходитися ....

варіанти відповідей

фотографії

формула

текст

діаграма

число

Запитання 13

Визнач правильну адресу клітинки таблиці

варіанти відповідей

L10@gmail.com

Л10

10L

L10

Запитання 14

Табличний процесор - це програма для ...

варіанти відповідей

роботи з графічними даними

опрацювання даних, поданих в таблицях

опрацювання текстів

опрацювання текстів і зображень

Запитання 15

Виберіть значки табличних процесорівваріанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест