Взаємодія води з оксидами

Додано: 19 квітня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 94 рази
11 запитань
Запитання 1

Реакція взаємодії будь-якого оксиду з водою є реакцією

варіанти відповідей

розкладу

сполучення

заміщення

обміну

Запитання 2

Речовини, що утворюються сполученням води з іншими речовинами.називаються

варіанти відповідей

гідроксидами

гідридами

гідратами

пероксидами

Запитання 3

Гідратами можуть бути такі речовини

варіанти відповідей

солі

амфотерні оксиди

основи

кислоти

Запитання 4

Які оксиди можуть відповідати відповідним гідратам

варіанти відповідей

несолетворні й амфотерні

основні й кислотні

солетворні й несолетворні

солетворні й амфоотерні

Запитання 5

Які з оксидів можуть реагувати з водою

варіанти відповідей

SO2

CuO

BaO

SiO2

Запитання 6

Серед зазначенних формул указати формули лугів

варіанти відповідей

NaOH

Cu(OH)2

Fe(OH)3

Ba(OH)2

Запитання 7

Індикатори,. якими можна виявити кислоти у розчинах

варіанти відповідей

лакмус

метилоранж

фенолфталеїн

індиго

Запитання 8

Із наведеного переліку виберіть формули основних оксидів

варіанти відповідей

Na2O

P2O5

CrO

Mn2O7

Запитання 9

Які з наведених оксидів не взаємодіють з водою

варіанти відповідей

Na2O

SiO2

Fe2O3

CO2

Запитання 10

Розчин. що утворився при розчиненні газуватого оксиду у воді , забарвлює лакмус у червоний колір.Який це газ міг бути?

варіанти відповідей

CO

SO2

CO2

NO

Запитання 11

Унаслідок взаємодії метану(CH4) масою 8 г із киснем масою 32 г утворився вуглекислий газ (CO2) масою 22 г. Обчисліть, яка маса води утворилася в результаті цієї реакції

варіанти відповідей

18 г

12

2

20 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест