18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Взаємозв'язок людини і держави

Додано: 18 грудня 2019
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 17 разів
12 запитань
Запитання 1

Орган державної влади , який вирішує питання відповідності Конституції України законів та інших правових актів, -це

варіанти відповідей

Президент

Верховна Рада

Верховний Суд України

Конституційний Суд України

Запитання 2

Поняття "громадянин" розкрито в наступному визначенні

варіанти відповідей

Людина як носій свідомості, що відзначається неповторною сукупністю соціально значущих якостей, способом існування якої є її розвиток та діяльність.

Людина, що має стійкий правовий зв'язок з конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обов'язках.

Суб'єкт правовідносин

Конкретна людина, що біологічно і соціально вирізняється з-поміж інших людей, має індивідуально виражені психофізичні якості.

Запитання 3

Громадянство України припиняється внаслідок

варіанти відповідей

Втрати громадянства

Усиновлення

Встановлення батьківства

Видворення з території України

Запитання 4

Не є обставиною, за якої особа автоматично втрачає громадянство

варіанти відповідей

Добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави.

Набуття особою громадянства внаслідок обману.

Перебування протягом семи років в іншій державі за трудовим договором.

Добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком.

Запитання 5

Право людини на свободу світогляду та віросповідання належить до

варіанти відповідей

Особистих прав

Політичних прав

Соціально-економічних прав

Культурних прав

Запитання 6

Який державний орган влади має повноваження затверджувати Державний бюджет України та вносити до нього зміни?

варіанти відповідей

Кабінет Міністрів України

Верховний Суд України

Міністерство фінансів України

Верховна Рада України

Запитання 7

Укажіть форму власності територіальної громади

варіанти відповідей

Приватна

Комунальна

Державна

Власність українського народу

Запитання 8

Визначте поняття, що характеризується як об'єктивно обумовлена вимога держави до особи діяти чітко визначеним у законі чином або утриматися від здійснення певних дій

варіанти відповідей

Право

Свобода

Гарантія

Обов'язок

Запитання 9

Який державний орган за Конституцією України є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?

варіанти відповідей

Верховна Рада України

Президент України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Конституційний суд України

Запитання 10

Який орган є вищий у системі виконавчої влади за Конституцією України?

варіанти відповідей

Кабінет Міністрів

Президент України

Рада Міністрів

Центральний виконавчий комітет

Запитання 11

За Конституцією України місцеве самоврядування є

варіанти відповідей

Органом самоорганізації населення

Правом територіальної громади

Місцевою ініціативою громадян

Повноваженням органів виконавчої влади

Запитання 12

Поняття "територіальна громада " охоплює

варіанти відповідей

Жителів району, області

Село, селище, місто

Об'єднання людей за політичними уподобаннями

Жителів села, селища, міста.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест