Вживання знака м'якшення та апострофа. Велика літера та лапки у власних назвах

Додано: 3 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 7 разів
24 запитання
Запитання 1

Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку

варіанти відповідей

нян..чити, брен..кати, т..мяний

віс..тю, у бан..ці, нен..чин

таріл..ці, приятел..ці, різ..бяр

Запитання 2

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

В..ячеслав, Св..ятослав, Валер..ян

в..йокати, Лук..янівка, м..який

дит..ясла, без..ініціативний, п..явка

об..ємний, без..язикий, бур..янець

Запитання 3

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

хом..ячисько, кур..йоз, надвечір..я

в..язи, св..ятилище, сухом..ятка

Стеф..юк, Лук..янчук, Солов..яненко

бур..ячиння, крем..яний, прив..ялий

Запитання 4

Без апострофа треба писати всі слова рядка

варіанти відповідей

мор..як, за..ява, різдв..яний

зв..язок, п..юре, б..юджет

цв..ях, бур..яний, б..ють

під..йом, зар..яд, тім..я

Запитання 5

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх варіантах, ОКРІМ

варіанти відповідей

Не розіб..єш горіха, то не з..їси зернятка.

хата без рушників, що сім..я без дітей.

На чужім подвір..ї і мухи б..ються.

Череп..я довше живе, ніж цілий глек.

То сніг, то завір..юха, бо зима коло вуха.

Запитання 6

Прочитайте речення.

Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я.

Апостроф треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 7

Знак м'якшення на місці пропуску треба писати в слові

варіанти відповідей

А Монтеск..є

Б К..єркегор

В Мол..єр

Г Олів..є

Запитання 8

Знак м'якшення на місці пропуску треба писати в слові

варіанти відповідей

А мад..ярський

Б конферанс..є

В сер..йозний

Г Х..юстон

Запитання 9

У якому варіанті в усіх словах пропущено м’який знак?


варіанти відповідей


А) брин..чав, павутин..ці, шіст..сот;


Б) Херсон..щина, вишен..ці, нен..чин;В) чужин..ці, рязан..ський, різ..бяр;


Г) самот..ній, колодяз..ний, Наталон..ці;

Д) п’ят..десят, різ..кістю, дівчинон..ці.

Запитання 10

Знайдіть рядок, у якому в усіх словах пропущено м’який знак:


варіанти відповідей


А) жен..шень, велетен..ський, цвірін..чати.Б) незабут..ній, вісім..сот, слиз..кий;В) т..мяний, десятиріч.., казан..ський;Г) кін..ський, камін..ці, нян..чити;Д) кін..чик, рязан..ський, мам..чин;

Запитання 11

М’який знак на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей


А

багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десятБ

вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чикВ

хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янинГ

русал..чин, спитаєш.., нен..чинД

радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр

Запитання 12

Прочитайте речення.

Коли переконуєт(1)ся, що все йде за його сценарієм, малюсін(2)кий жайвір починає повіл(3)но, ніби на невидимій ниточ(4)ці, підніматися в т(5)мяну височину.

М’який знак треба писати на місці всіх цифр, окрім

варіанти відповідей


А

1Б

2В

3Г

5Д

4

Запитання 13

Усі слова пишуться з великої літери в рядку

варіанти відповідей

республіка білорусь, організація об'єднаних націй, данило галицький

дід мороз, велика ведмедиця, річка дніпро

берингова протока, міністер фінансів україни

Запитання 14

З великої літери треба писати прикметник словосполучення       

варіанти відповідей

  Ш(ш)експірівські сонети

А(а)хіллесова п’ята

Б(б)альзаківський вік

С(с)имоненкова поезія

Запитання 15

 Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ

      

варіанти відповідей

цукерки Карпати 

   видавництво Свічадо

урочище Нечимне

товариство Просвіта

Запитання 16

Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву).

Перед моїми очима вирізується на небі півкруг з гір од (1)Андріївської гори до (2)Кирилівського монастиря, а далі знову синіють півкругом гори над (З)Оболонню, закручуються у (4)Вишгороді й сягають до (5) Дніпров­ських вод.

Помилку допущено в написанні власної назви, позначеної цифрою             

варіанти відповідей

1

 2 

  З

  4 

 5

Запитання 17

Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

               


варіанти відповідей

Кавказький хребет, Карпатські гірськолижні траси

Українська академія друкарства, Будинок Актора                     

кав’ярня «Золотий дукат», Лівадійський палац  

Бережанська гімназія, селище Зелена діброва   

Запитання 18

З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві     


варіанти відповідей

Б(б)абин Я(я)р

К(к)нязівство М(м)онако

Д(д)он К(к)іхот

А(а)ндріївський У(у)звіз

Запитання 19

Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку       


варіанти відповідей

кондитерська фірма «Рошен», Бог Посейдон

видавництво «Глобус», держава Київська русь  

Сократова мудрість, «Володимирський» собор     

фрегат «Гетьман Сагайдачний», князівна Либідь

Запитання 20

Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву).

Напередодні (І)Христового Різдва маємо (2)свят-вечір, або (З)Багату кутю, напередодні (4)Старого Нового Року — (5)Щедру кутю, а напе­редодні (6)Водохреща, тобто (7)Йорданських Свят, — (8)Голодну кутю. Помилку допущено в написанні власних назв, позначених цифрами      

варіанти відповідей

1,2,6

 3,5,8

2,4,7

2,6,7   

Запитання 21

 Правил уживання великої літери та лапок дотримано в реченні


варіанти відповідей

Після огляду мистецьких шедеврів Лувру нас запросили на пішохідну екскурсію «Єлисейськими Полями».

Минулого року я став студентом Львівського національного університету імені Івана Франка.

«Історичний музей» — одна з центральних станцій «Харківського метрополітену» — має виходи: до Бурсацького узвозу та площі Конституції

Із Сімферополя ви за півтори години можете легко дістатися Південного Берега Криму.

Запитання 22

Правил уживання великої літери дотримано в рядку     

       

варіанти відповідей

Голова Верховної Ради України, епоха Бароко

Конституційний Суд України, День Шахтаря   

Міністерство оборони України, Президент України  

Декларація прав людини, орден Княгині Ольги   

Запитання 23

Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

варіанти відповідей

Контрактова площа, мис «Доброї надії»    

Червона Шапочка, Леонардо Да Вінчі

північна Буковина, День Конституції     

допитливі Мічуріни, новітні наполеони

Запитання 24

З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві

варіанти відповідей

Р(р)іздвяні С(с)вята                         

3(з)апорозька С(с)іч                

Є(є)вропейський С(с)оюз

0(о)рганізація 0(о)б’єдианих Н(н)ацій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест