Підсумковий тест 5 клас ( Карпюк)

Додано: 23 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 49 разів
18 запитань
Запитання 1

______did you go to London? - Last summer.

варіанти відповідей

What

When

Who

Запитання 2

Доповни речення.

I ... an English test now.


 

варіанти відповідей

is doing

are doing

am doing

Запитання 3

Вибери правильний варіант.

They ... to school yesterday.

варіанти відповідей

go

went

is going

Запитання 4

Were you at school yesteray? No, I............

варіанти відповідей

am not

wasn't

weren't

Запитання 5

How ................ apples do you want?

варіанти відповідей

much

many

any

Запитання 6

He is the _ _ _ doctor .

варіанти відповідей

famous

more famous

the most famous

Запитання 7

The weather is _ _ _ than yesterday.

варіанти відповідей

good

better

gooder

Запитання 8

English is _ _ _ than Russian .

варіанти відповідей

difficult

more difficult

difficulter

Запитання 9

Past Simple це

варіанти відповідей

Теперішній доконаний час

Майбутній час

Майбутній тривалий час

Простий минулий час

Запитання 10

В англійській мові в якому часі використовуються слова "do, does" ?

варіанти відповідей

Present Simple

Past Perfect

Future in the past

Немає правильного варіанта

Запитання 11

____you ____ to go to the cinema?

варіанти відповідей

Did, wanted

Do, want

Did, want

Запитання 12

Mary did not ___ to ___ the history.

варіанти відповідей

wanted, learn

want, learnt

wanted, learnt

want, learn

Запитання 13

What ___ you ___ yesterday?

варіанти відповідей

did, did

do, do

did, do

do, did

Запитання 14

I ___ my friend for lunch last Monday.

варіанти відповідей

bought

met

let

want

Запитання 15

-Where_____he______chess with his brother?

-In the living room

варіанти відповідей

did, played

did,play

didn't,play

Запитання 16

-What did you do last night?

-_______

варіанти відповідей

We didn't create post-cards

I cooked dinner

She played with his pet

Запитання 17

Choose the correct variant.


... is she going?- To the park.


варіанти відповідей

What

When

Where

Who

Запитання 18

The Nile is … river in the world.


  

 

варіанти відповідей

 long

the most long

 the longest

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест