Will, to be going to, Present Continuous

Додано: 19 січня
Предмет: Англійська мова, 8 клас
Тест виконано: 60 разів
12 запитань
Запитання 1

He ...... a new car next week.

варіанти відповідей

is going to buy

will buy

is buying

Запитання 2

They.....to the cinema tomorrow. The booked tickets.

варіанти відповідей

are going

will go

are going to go

Запитання 3

David ....for Madrid tomorrow at 5 p.m.

варіанти відповідей

is going to leave

is leaving

will leave

Запитання 4

I hope, he ....be a good doctor

варіанти відповідей

is being

is going to be

will be

Запитання 5

I promise, I .... hard this year!

варіанти відповідей

will study

am going to study

am studying

Запитання 6

How can I help you?

I ......a fish salad and a cup of latte.

варіанти відповідей

am going to have

am having

will have

Запитання 7

Look at the sky!! It ..... rain.

варіанти відповідей

is going to

will

is going

Запитання 8

In 2099 people ..... on other planets.

варіанти відповідей

are going to live

are living

will live

Запитання 9

I .... a new phone next week. I have enough money for that.

варіанти відповідей

am buying

wil buy

am going to buy

Запитання 10

I .... my friends tonight at 7.

варіанти відповідей

am meeting

will meet

am going to meet

Запитання 11

He probably ...... soon

варіанти відповідей

is coming

will come

is going to come

Запитання 12

What are your plans for summer?

I..... to the mountains

варіанти відповідей

am going

am going to go

will go

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест