Домашнє завдання

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Копія з тесту: Writing
12 запитань
Запитання 1

I went to the cinema ______ Monday.

варіанти відповідей

in

on

at

Запитання 2

She was in London on __________ of May.

варіанти відповідей

 the twelfth

twelve

the twelveth

 the twelvth

Запитання 3

We_________to the cinema yesterday.

варіанти відповідей

went

goed

go

was going

Запитання 4

My mother ______our dinner in the kitchen now.

варіанти відповідей

cooked

cooks

 is cooking

cook

Запитання 5

She usually ________ milk with cookies in the morning.

варіанти відповідей

drink

drinking

drinks

drank

Запитання 6

What did your parents buy yesterday? – They ___________ a bike for my brother.

варіанти відповідей

brought  

bought

blow 

buy

Запитання 7

My parents ______ me presents every Christmas.

варіанти відповідей

is giving

give

gives

gave

Запитання 8

There ______ lots of small shops in our town.

варіанти відповідей

is

are

was

were

Запитання 9

My bike is ________ than my friend's bike.

варіанти відповідей

faster

the fastest

the faster

fast

Запитання 10

_____ two bathrooms in your house?

варіанти відповідей

There is

Is there

There are

Are there

Запитання 11

______ a garden in your house?

варіанти відповідей

There is

Is there

 There are

Are there

Запитання 12

Summer is_____season in the year.

варіанти відповідей

hottest

the hottest

the hotest

hotter

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест