12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Забруднення довкілля та його охорона

Додано: 15 травня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 280 разів
12 запитань
Запитання 1

Які факти доводять, що людина є частиною природи?

варіанти відповідей

 для дихання людини потрібен кисень, який виробляють зелені рослини

 людина бере з природного середовища їжу

 людина бере з природного середовища воду

людина створює для себе кращі умови існування


 людина підлаштовує під свої потреби природне середовище

Запитання 2


Для мешканців ґрунту: дощових черв'яків, жуків, мишей-полівок нешкідливі

варіанти відповідей

Мінеральні добрива

Засоби боротьби зі шкідниками та бур'янами

Промислові та побутові відходи

Органічні добрива

Запитання 3

До джерел забруднення навколішнього середовища не належать

варіанти відповідей

Лісові та степові пожежі

Сміттєзвалища

Промислові відходи

очисні споруди, фільтри

Запитання 4

Які твердження правильні

варіанти відповідей

 Людина - цар природи

Будь яке втручання людину у природу шкідливе

Людина не цар природи, а її частина

Людина приносить лише користь природі


Господарська діяльність людини, завжди раціональна.

Запитання 5

У якому випадку людина не шкодить природі

варіанти відповідей

 Перетворила степ на сад

Розорала степ і посіяла пшеницю

Осушила болото

Провела меліорацію грунтів

Створила заповідник

Вирізала непотрібні їй дерева на гірських схилах

Насадила кущі і дерева в місті утворення ярів


Запитання 6

До яких змін призвела діяльність людини?

варіанти відповідей

Осушення боліт і опустелення

Вирубування лісів

Забруднення шкідливими речовинами довкілля

Сприяє збільшенню кількості живих організмів

Глобального потепління


Збільшення видів тварин


Урізноманітнення рослинних угрупувань

Запитання 7

Виникнення глобальних екологічних проблем зумовлено передусім нехтуванням людством такої закономірності розвитку географічної оболонки, як:

варіанти відповідей

висотна поясність

широтна зональність

цілісність

ритмічність

Запитання 8

Що є джерелами забруднення навколишнього середовища?  

варіанти відповідей

Промислові підприємства, парки, сади, школи

 Промислові підприємства, транспорт, побутове сміття, гербіциди, нафтові розливи у водоймах, пожежі, стихійні явища.

 Паради, демонстрації, збори, зони відпочинку

Озера, річки, канали, поля, лісосмуги

Запитання 9

Екологічна проблема - це...

варіанти відповідей

природні стихійні явища на планеті Земля

повені, землетруси до яких люди не готові ,і від яких страждають

порушення стану природного середовища під впливом різних чинників

 будь-яке втручання людини в природу

Запитання 10

Вибери хибне твердження

варіанти відповідей

 Підписані та діють міжнародні угоди, що зобов`язують різні країни світу спільними зусиллями охороняти природу.


Учені світу працюють над поліпшенням стану навколишнього природного середовища середовища

 В країнах світу видають тільки Червоні книги, до яких заносять тварин і рослини, гриби, яким загрожує зникнення.

В усіх країнах створюють природоохоронні території для охорони природних угрупувань.

Запитання 11

Знайдіть хибне твердження

варіанти відповідей

 Географічна оболонка-сфера взаємодії природи і суспільства

 Розв`язання проблем забруднення довкілля повністю неможливе


Розв`язання проблем залежить від використання альтернативних джерел енергії.

 Зі збільшенням кількості населення, посилюється його вплив на природу

Запитання 12

Назвіть компоненти природи, на яких позначилося забруднення, спричинене господарською діяльністю людини

варіанти відповідей

Грунти та повітря

Грунти та вода


Вода та рослинні угрупування

Вода та повітря

Повітря та тваринний світ

Усі відповіді правильні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест