Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах

Додано: 8 червня 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 40 разів
9 запитань
Запитання 1

Суспільні відносини, які виникають при збиранні, одержанні, зберіганні, використанні, поширенні та захисту (охороні) інформації це…

варіанти відповідей

інформаційні відносини

інформаційні загрози

інформаційна безпека

інформаційна атака

Запитання 2

Вкажіть основні компоненти інформаційних відносин:

варіанти відповідей

суб’єкт

інформація та інформаційні системи

правові відносини споживачів інформаційної продукції

інформаційні загрози

принципи інформаційної безпеки

Запитання 3

Фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян та суб'єкти наділені владними повноваженнями з метою забезпечення та реалізації своїх прав та свобод в інформаційній та інших сферах життєдіяльності суспільства це…

варіанти відповідей

суб’єкт інформаційних відносин

об’єкт інформаційних відносин

Запитання 4

Основні принципи інформаційної безпеки:

варіанти відповідей

конфіденційність інформації

цілісність інформації


доступність інформації

відкритість інформації

автентична інформація

Запитання 5

Потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку це..

варіанти відповідей

загроза

вразливість

війна

Запитання 6

До загроз конфіденційності відносять :

варіанти відповідей

несанкціонований доступ

витік

розголошення

блокування

знищення

Запитання 7

Результат дій порушника, унаслідок яких інформація стає відомою (доступною) суб'єктам, що не мають права доступу до неї це…

варіанти відповідей

витік інформації

втрата інформації


підробка інформації

несанкціонований доступ до інформації

Запитання 8

Доступ до інформації, що здійснюється з порушенням установлених в ІC правил розмежування доступу

варіанти відповідей

несанкціонований доступ до інформації

витік інформації

втрата інформації

підробка інформації

Запитання 9

Загрози за об’єктом атаки поділяють на :

варіанти відповідей

програмне забезпечення

персонал

апаратні засоби


глобальні


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест