5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. 1921- 1938 рр.

Додано: 15 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 33 рази
43 запитання
Запитання 1

В складі яких держав перебували західноукраїнські землі у міжвоєнний період?

варіанти відповідей

Австро-Угорська імперія, СРСР, Польща

Чехословаччина, Польща, Румунія

СРСР, Румунія, Польща

Польща, Угорщина, Югославія

Запитання 2

Підсудні на «процесі 500» у 1925 р.:

варіанти відповідей

 учасники націоналістичного руху.

учасники Татарбунарського повстання.

 члени комуністичної партії

 члени Української національної партії.

Запитання 3

Прочитайте уривок і вкажіть історичну назву регіону, де відбулися вказані події.

«16 вересня 1924 р. в районі Татарбунар спалахнуло повстання, у якому брало участь близько шести тисяч осіб. 18 вересня 1924 р. проти повстанців було кинуто регулярні румунські війська. Бої тривали до 25 вересня і закінчилися поразкою повстанців».

варіанти відповідей

Галичина

 Південна Бессарабія

 Буковина

Волинь

Запитання 4

Серед пронумерованих на карті земель укажіть ту, місцеве українське населення якої офіційна влада вважала «громадянами румунського походження, що забули рідну мову».

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

У складі якої держави в міжвоєнний період перебували Північна Буковина, Ізмаїльський, Аккерманський, Хотинський повіти Бессарабії, населені українцями?

варіанти відповідей

СРСР

Румунії

Польщі

 Чехословаччини

Запитання 6

Політика «румунізації» проводилася з метою

варіанти відповідей

 заборони української мови, зміни прізвищ, назв міст і сіл на румунські

установлення особистої диктатури короля Кароля II

залучення українських політичних партій до участі в керівництві країною

установлення військової диктатури

Запитання 7

У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920–1930-х роках?

варіанти відповідей

«Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».

 «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».

«На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

 «Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках»

Запитання 8

Якою українською територією володіла Румунія?

варіанти відповідей

Західною Волинню

 Східною Галичиною

 Закарпаттям

Північною Буковиною

Запитання 9

Дайте визначення поняттю "осадництво"

варіанти відповідей

 Насильницьке приєднання території однієї держави іншою

 Політика, спрямована на заселення західноукраїнських земель польськими колоністами

 Придушення корінного населення в Польщі

 Новітня форма геноциду

Запитання 10

В ідеологічну основу українського націоналістичного руху покладені ідеї

варіанти відповідей

 Є. Коновальця

С. Бандери

А. Волошина

Д. Донцова

Запитання 11

ОУН була створена у...

варіанти відповідей

 1939р.

1933р.

1929р

 1940р.

Запитання 12

Вкажіть посаду діяча на портреті?

варіанти відповідей

 Засновник ОУН

 Президент Карпатська Україна

Голова Греко-католицької церкви

Лідер Татарбунарського повстаня

Запитання 13

Кому належить даний герб

варіанти відповідей

ЗУНР

УСРР

Карпатська Україна

Буковина

Запитання 14

Хто зображений на портреті?

варіанти відповідей

 Є. Петрушевич

А. Волошин

Д. Донцов

 Є. Коновалець

Запитання 15

Коли було проголошено незалежність Капатської України

варіанти відповідей

 15 березня 1939

 15 вересня 1938р.

15 січня 1940р.

15 червня 1933р.

Запитання 16

Пацифікація це,,,

варіанти відповідей

 політика усмирення українського населення в Польщі

поділ великих масивів землі на дрібні ділянки з метою продажупацифікація це

 спроба порозуміння між лідерами українського руху в Польщі та польськими урядовцями

 повернення українців на етнічні території

Запитання 17

Найвпливовішим серед української громадськості Галичини вважалося..

варіанти відповідей

УВО

УНДО

СВУ

ОУН

Запитання 18

Українські землі увійшли до...

варіанти відповідей

 Польщі "А"

 Польщі "Б"

 Польщі "В"

 Польщі "У"

Запитання 19

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?

варіанти відповідей

 Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)

Українська національна партія (УНП)

 Організація українських націоналістів (ОУН)

 Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

Запитання 20

Вкажіть відповідність.

1. Румунія, 2. Польща, 3. Чехословаччина.

А. Закарпаття, Б. Східна Галичина, В. Бессарабія

варіанти відповідей

1.А, 2.Б, 3.В

1.В, 2.А, 3.Б

1.В, 2.Б, 3.А

1.Б, 2.В, 3.А

Запитання 21

В якому році відбулась акція " пацифікації" ?

варіанти відповідей

1925 р.

1934 р.

1930 р.

1932 р.

Запитання 22

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Лідерами УНДО були : Д. Левицький, В. Мудрий

 Лідером КПЗУ був А.Шептицький

Євген Коновалець створив УПА

 О. Крілик, В. Кузьма- лідери СВУ

Запитання 23

У якій країні в 1920 - 1930 -ті рр. діяли Український вільний університет та Українська аграрна академія

варіанти відповідей

Польщі

 Чехословаччині

Австрії

Румунії

Запитання 24

 Про які українські землі йдеться в уривку з історичного джерела?


Чехословаччина зобов′язується встановити Руську територію на південь від Карпат у кордонах, визначених славними союзниками і за приязними державами, як автономну одиницю..."

варіанти відповідей

 Закарпаття

Північну Буковину

 Підляшшя і Холмщину

Східну Галичину

Запитання 25

Уряд якої країни упродовж 1920 - 1930 -х рр. вживав заходи, про які йдеться в уривку з історичного джерела?


На Волині та Поліссі протягом п′яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі ві 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало".

варіанти відповідей

 Польщі

Румунії

Чехословаччини

Угорщини

Запитання 26

Територія Північної Буковини в листопаді 1918 року була окупована військами

варіанти відповідей

 Польщі

Чехословаччини

Угорщини

Румунії

Запитання 27

Історик Я. Грицак у праці " Нариси історії України" зазначив:


" ...Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни".


Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920-х - 1930-х рр. стала " єдиною, яка більш - менш задовільно склала цей іспит на демократію..." стосовно українців?

варіанти відповідей

Польща

Угорщина

Румунія

Чехословаччина

Запитання 28

Укажіть подію, що викликала такий коментар сучасника:

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих каральних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітних і економічних організацій та різного приватного майна…»

варіанти відповідей

 реалізація плану «Ост»

проведення акції «пацифікації»

 здійснення операції «Вісла»

установлення режиму «санації»

Запитання 29

Головний ідеолог українського інтегрального націоналізму

варіанти відповідей
Запитання 30

Коли чехословацький парламент затвердив автономію Карпатської України?

варіанти відповідей

15 березня 1939

18 березня 1939

22 листопада 1938

28 червня 1925

Запитання 31

Хто зображений на фото ?

варіанти відповідей

С. Бандера

Є. Коновалець

Д. Донцов

Р. Шухевич

Запитання 32

В основі якої громадської течії Закарпаття лежить ідея єдності закарпатських українців з усім українським народом?

варіанти відповідей

русофільство

мадярофільство

українофільство

Запитання 33

Сен-Жерменський договір та Бессарабський протокол визнавали приєднання частини українських земель до

варіанти відповідей

Польщі

Румунії

Чехословаччини

Угорщини

Запитання 34

Яке крило ОУН вважало за необхідне домагатися підтримки з боку нацистської Німеччини у справі боротьби за незалежність?

варіанти відповідей

ОУН (м)

ОУН (б)

обидва варіанти правильні

Запитання 35

У якому році стався розкол ОУН?

варіанти відповідей

1938

1940

1930

1929

Запитання 36

Поділ землі поміщиків на маленькі ділянки, які роздавали селянам - це

варіанти відповідей

осадництво

парцеляція

кооперація

ревіндикація

Запитання 37

Лідерами якої партії були Д.Левицький та В.Мудрий?

варіанти відповідей

ОУН

УНДО

УВО

КПЗУ

Запитання 38

Оберіть партії, що діяли легально на Східній Галичині.

варіанти відповідей

Комуністична партія Західної України

Українська військова організація

Українське національно-демократичне об'єднання

Українська соціал-радикальна партія

Організація українських націоналістів

Запитання 39

Дайте визначення поняттю "осадництво"

варіанти відповідей

Придушення корінного населення в Польщі

Насильницьке приєднання території однієї держави іншою

Політика, спрямована на заселення західноукраїнських земель польськими колоністами

Новітня форма геноциду

Запитання 40

Утворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)

варіанти відповідей

1920 рік

1923 рік

1925 рік

1929 рік

Запитання 41

Проведення польською владою акції «пацифікація»

варіанти відповідей

1925 рік

1929 рік

1930 рік

1938 рік

Запитання 42

 Як називалися збройні сили Карпатської України? 

варіанти відповідей

Орлята 

Карпатська Січ 

Українські Січові Стрільці 

Сокіл

Запитання 43

Оберіть часописи, газети, журнали, які публікувалися на західноукраїнських землях в міжвоєнний період

варіанти відповідей

"Дзвони"

"Діло"

"Літературно-науковий вістник"

"Гарт"

"Самостійна Україна"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест