12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

Додано: 14 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 14 разів
24 запитання
Запитання 1

4 березня 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння 

варіанти відповідей

Закерзонням 

Східною Галичиною 


 Волинню 

всіма вище названими землями 

Запитання 2

Яке з визначень розкриває зміст поняття «осадництво»? 

варіанти відповідей

облога й блокування українських сіл, що не бажали приймати представників польської влади 

примушення польською владою частини українського населення до переселення в малолюдні райони 

здійснене урядом Польщі в 1920-ті рр. планомірне заселення західноукраїнських земель польськими військовими і цивільними колоністами 

 здійснення польською владою акцій залякування українського населення, шляхом розміщеняя в українських селах польських військових підрозділів 

Запитання 3

Хто був першим керівником (головою проводу) Організації українських націоналістів?

варіанти відповідей

С. Бандера

Д. Донцов

А. Мельник

Є. Коновалець

Запитання 4

У якому році відбулися події, що увійшли в історію під назвою «Татарбунарське повстання»? 

варіанти відповідей

1923

1924

1925

1926

Запитання 5

Як називалися збройні сили Карпатської України? 

варіанти відповідей

Орлята

Карпатська Січ

Українські Січові стрільці

Козацька Січ

Запитання 6

У якій країні Східної Європи в 1920—1930-ті рр. були розташовані легальні українські вищі навчальні заклади? 

варіанти відповідей

Польщі

Румунії

Угорщині

Чехословаччині

Запитання 7


Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?

варіанти відповідей

Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП

Організація українських націоналістів (ОУН)


Українська національна партія (УНП)

Запитання 8Проаналізуйте листівку, зображену на фото, та виконайте завдання.

Листівку присвячено події, що була передумовою для

варіанти відповідей

надання автономії Підкарпатській Русі в складі Чехо-Словаччини.

утворення Закарпатської області в складі Української РСР.

ухвалення Маніфесту про возз’єднання Закарпатської України з УРСР.

проголошення незалежності Карпатської України.

Запитання 9Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив:

«...Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни».

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920-х - 1930-х рр. стала «єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію...» стосовно українців?

варіанти відповідей

Польща

Угорщина

Румунія

Чехословаччина

Запитання 10

У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920–1930-х роках?

А Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».

Б

«На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

В

«Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».

Г

«Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках».варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 11

Яка подія спонукала до ухвалення цитованого документа? «1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 2. Назва Держави є Карпатська Україна. 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова. 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»

варіанти відповідей

розчленування та ліквідація Чехо-Словаччини

початок Другої світової війни

напад Німеччини на Радянський Союз

«визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну

Запитання 12


Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території

варіанти відповідей

Польщі

Угорщини

Румунії

Чехословаччини

Запитання 13

Які з цих партій Галичини були нелегальними?

варіанти відповідей

ОУН

УНДО

КПЗУ

УСРП

УВО

Запитання 14


Укажіть подію, що викликала такий коментар сучасника:

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих каральних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна...»

варіанти відповідей

"санація"

"пацифікація"

операція" ВІсла"

денаціоналізація

Запитання 15Територія Північної Буковини в листопаді 1918 року була окупована військами

варіанти відповідей

Польщі

Угорщини

Румунії

Чехословаччини

Запитання 16Для якого року були характерними події, описані в уривку з історичного джерела: «У селі Копилів Сокальського повіту Львівського воєводства знищене приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. Після знищення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх кричати: "Хай живе Пілсудський!"...»?

варіанти відповідей

1929

1930

1931

1932

Запитання 17

Політику якої країни щодо українських земель описано в уривку з історичного джерела:

«Уряд запланував високі темпи “осадження” колоністів на Східних кресах: у 1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб...»?

варіанти відповідей

Румунії

Польщі

Угорщини

Чехословаччини

Запитання 18На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?

варіанти відповідей

ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля

суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття

скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки

штучне стримування промислового будівництва та розвитку

Запитання 19Укажіть країну, яка в березні 1939 р. окупувала Карпатську Україну.

варіанти відповідей

Польща

Угорщина

Румунія

Чехословаччина

Запитання 20

Які українські землі входили до складу Чехословаччини?

варіанти відповідей

Сх. Галичина

Північна Буковина

Закарпаття

Зах. Волинь

Запитання 21

Історичний діяч , зображений на портреті очолював

варіанти відповідей

Українську військову організацію

Організацію українських націоналістів

Комуністичну партію Західної України

Партію революйціонерів України

Запитання 22

Незалежність Карпатської України проголошено

варіанти відповідей

15 березня 1939 р.

14 вересня 1939 р.

1 жовтня 1939 р.

5 листопада 1939 р.

Запитання 23

Створення Є. Коновальцем Організації українських націоналістів (ОУН)

варіанти відповідей

1927

1928

1929

1930

Запитання 24

В основі діяльності ОУН була теорія " інтегралного націоналізму", автором якої був:

варіанти відповідей

Є. Коновалець

С. Бандера

Д. Донцов

А. Волошин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест