ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Додано: 17 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 294 рази
16 запитань
Запитання 1

Коли була створена Організація українських націоналістів (ОУН)?

варіанти відповідей

у 1921 році

у 1923 році

у 1927 році

у 1929 році

Запитання 2

У якій країні з 1921 року діяв Український вільний університет?


варіанти відповідей

в Австрії

у Польщі

в Угорщині

в Чехо-Словаччині

Запитання 3

Кого стосується цей опис: «Політичний, культурний і релігійний діяч, засновник Християнсько-народної партії, посол до чехословацького парламенту, президент Карпатської України»?


варіанти відповідей

Августин Волошин

В’ячеслав Липинський

Андрей Шептицький

Роман Шухевич

Запитання 4

Яка легальна партія, що діяла на західноукраїнських землях 1920-1930-х роках, була найчисельнішою і мала своє представництво у польському сеймі?


варіанти відповідей

Комуністична партія Західної України

Організація українських націоналістів

Українське народно-демократичне об’єднання

Українська національна партія

Запитання 5

Укажіть офіційну назву каральної акції щодо українського населення Галичини, що проводилася польською поліцією і військами:


варіанти відповідей

нормалізація

осадництво

пацифікація

санація

Запитання 6

Війська якої держави у березні 1939 року окупували Карпатську Україну?


варіанти відповідей

Німеччини

Польщі

Румунії

Угорщини

Запитання 7

У якій країні на українських землях масово розселялися осадники?


варіанти відповідей

Польщі

Румунії

Угорщині

Чехо-Словаччині

Запитання 8

Коли Підкарпатська Русь отримала автономію?


варіанти відповідей

у 1919 році

у 1930 році

у 1938 році

у 1939 році

Запитання 9

У якому твердженні мова йде про Андрея Шептицького?


варіанти відповідей

військовий і політичний діяч, ініціатор створення Української військової організації та Організації українських націоналістів, перший голова Проводу ОУН

митрополит Української греко-католицької церкви, у 20-30-ті роках ХХ ст. підтримував процес національного відродження, виступав проти польської пацифікації

політичний діяч, ідеолог українського національного руху, в 1934 році підготував замах на одного з головних організаторів політики «пацифікації» Б. Пєрацького

полковник Українських Січових Стрільців, керівник ОУН з 1938 року, підтримав проголошення Карпатської України, сприяв створенню Карпатської Січі

Запитання 10

Якого року Буковина відійшла до Румунії?


варіанти відповідей

1918 року

1919 року

1920 року

1921 року

Запитання 11

Яка держава здійснила агресію проти Карпатської України?


варіанти відповідей

Німеччина

Румунія

СРСР

Угорщина

Запитання 12

До яких наслідків призвело Татарбунарське повстання 1924 р. у населеній українцями частині Бессарабії?


варіанти відповідей

заборона усіх партій та громадських організацій

запровадження у краї режиму облоги

послаблення адміністративного тиску на суспільне життя

скасування системи місцевого самоврядування


Запитання 13


13. Які методи були провідними у діяльності ОУН?


варіанти відповідей

демонстрації, масові протести, участь у роботі парламенту

просвітницька діяльність, участь у роботі сейму, створення молодіжних організацій

студентські страйки, бойкоти, агітація на підприємствах

терористичні акти, експропріації, саботаж

Запитання 14

Який наслідок для економічного розвитку західноукраїнських земель мав поділ країни на Польщу «А» та Польщу «Б»?


варіанти відповідей

зростання кількості робочих місць та рівня заробітної плати в українських воєводствах

перетворення українських земель на джерело сировини та ринок збуту товарів

пріоритетний промисловий розвиток українських земель порівняно з польськими

скорочення трудової еміграції західноукраїнського населення до США та Канади

Запитання 15

Які положення характеризують політику Румунії щодо українського населення у 1918–1928 роках?


варіанти відповідей

закриття українських громадських і культурних установ

ліквідація місцевого самоврядування українських громад

надання освіти в школах з румунською мовою викладання

підвищення зарплати та покращення умов праці робітників

проведення політики осадництва та встановлення режиму «санації»

сприяння підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва

створення умов для діяльності українських політичних партій

Запитання 16

Укажіть лідерів Організації українських націоналістів:


варіанти відповідей

Степан Бандера

Августин Волошин

Євген Коновалець

Нестор Махно

Андрій Мельник

Кирило Трильовський

Андрей Шептицький

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест