1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

Додано: 14 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 11 разів
30 запитань
Запитання 1

В складі яких держав перебували західноукраїнські землі у міжвоєнний період?

варіанти відповідей

Австро-Угорська імперія, СРСР, Польща

Чехословаччина, Польща, Румунія

СРСР, Румунія, Польща

Польща, Угорщина, Югославія

Запитання 2

Підсудні на «процесі 500» у 1925 р.:

варіанти відповідей

 учасники націоналістичного руху.

учасники Татарбунарського повстання.

 члени комуністичної партії

 члени Української національної партії.

Запитання 3

Серед пронумерованих на карті земель укажіть ту, місцеве українське населення якої офіційна влада вважала «громадянами румунського походження, що забули рідну мову».

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

ОУН була створена у...

варіанти відповідей

 1939р.

1933р.

1929р

 1940р.

Запитання 5

Хто зображений на портреті?

варіанти відповідей

 Є. Петрушевич

А. Волошин

Д. Донцов

 Є. Коновалець

Запитання 6

Коли було проголошено незалежність Капатської України

варіанти відповідей

 15 березня 1939

 15 вересня 1938р.

15 січня 1940р.

15 червня 1933р.

Запитання 7

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?

варіанти відповідей

 Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)

Українська національна партія (УНП)

 Організація українських націоналістів (ОУН)

 Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

Запитання 8

Історик Я. Грицак у праці " Нариси історії України" зазначив:


" ...Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни".


Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920-х - 1930-х рр. стала " єдиною, яка більш - менш задовільно склала цей іспит на демократію..." стосовно українців?

варіанти відповідей

Польща

Угорщина

Румунія

Чехословаччина

Запитання 9

 Як називалися збройні сили Карпатської України? 

варіанти відповідей

Орлята 

Карпатська Січ 

Українські Січові Стрільці 

Сокіл

Запитання 10

Проведення польською владою акції «пацифікація»

варіанти відповідей

1925 рік

1929 рік

1930 рік

1938 рік

Запитання 11

Утворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)

варіанти відповідей

1920 рік

1923 рік

1925 рік

1929 рік

Запитання 12

Дайте визначення поняттю "осадництво"

варіанти відповідей

Придушення корінного населення в Польщі

Насильницьке приєднання території однієї держави іншою

Політика, спрямована на заселення західноукраїнських земель польськими колоністами

Новітня форма геноциду

Запитання 13

Хто був ідеологом інтегрального націоналізму?

варіанти відповідей

Микола ганкевич

Євген Коновалець

Степан Бандера

Дмитро Донцов

Запитання 14

Лідерами якої партії були Д.Левицький та В.Мудрий?

варіанти відповідей

ОУН

УНДО

УВО

КПЗУ

Запитання 15

Розташуйте події в хронологічній послідовності

А   Створення ОУН

Б   Заснування у Львові таємного Українського університету

В   Проголошення незалежності Карпатської України

Г   Створення УНДО

варіанти відповідей

БАГВ

ГБАВ

БГАВ

ВБГА

Запитання 16

Розташуйте події в хронологічній послідовності

А Проголошення незалежності Карпатської України

Б Татарбунарське повстання

В  Остаточна окупація Закарпаття Угорщиною

Г  Проведення "пацифікації"

варіанти відповідей

БГВА

БГАВ

ГАБВ

БАГВ

Запитання 17

Поділ землі поміщиків на маленькі ділянки, які роздавали селянам - це

варіанти відповідей

осадництво

парцеляція

кооперація

ревіндикація

Запитання 18

В основі якої громадської течії Закарпаття лежить ідея єдності закарпатських українців з усім українським народом?

варіанти відповідей

русофільство

мадярофільство

українофільство

Запитання 19

Хто зображений на фото ?

варіанти відповідей

С. Бандера

Є. Коновалець

Д. Донцов

Р. Шухевич

Запитання 20

У складі якої держави українські землі мали назву «східні креси»?

варіанти відповідей

Угорщини

Польщі

Чехословаччини

Румунії

Запитання 21

На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?

варіанти відповідей

штучне стримування промислового будівництва та розвитку

скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки

суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття

ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля

Запитання 22

«У 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння Східною Галичиною. Рада визнала східні кордони Польської держави, встановлені ___»?

варіанти відповідей

Ризьким договором

Брестським договором

Версальським договором

Сен-Жерменським договором

Запитання 23

Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927–1937 рр.

1) Конституційне закріплення прав українців на власну мову й отримання початкової освіти українською мовою, надання Східній Галичині автономних прав.

2) Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на високі державні посади.

3) Заборона використовувати терміни «Україна» й «українці», передання українських земель польським осадникам.

4) Запровадження політики «пацифікації», створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій.


варіанти відповідей

1, 3

2, 4

1, 4

3, 4

Запитання 24

Укажіть подію, що викликала такий коментар сучасника:

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих каральних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна...»

варіанти відповідей

проведення акції «пацифікації»

установлення режиму «санації»

початок окупації Карпатської України

проголошення незалежності Карпатської України

Запитання 25

У якій країні в 1920-1930-ті рр. діяли Український вільний університет і Українська аграрна академія?

варіанти відповідей

Польщі

Чехословаччині

Угорщині

Німеччині

Запитання 26

У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920–1930-х роках?

варіанти відповідей

«Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».

«На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

«Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».

«Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках».

Запитання 27

Зображене фото доречно використовувати, характеризуючи перебіг подій періоду існування


варіанти відповідей

Західноукраїнської Народної Республіки.

Карпатської України.

Української Народної Республіки.

Східної Галичини в складі Польщі

Запитання 28

Коли було створено українську партійно-політичну організацію, програмові засади якої процитовано:

«У часи визвольної боротьби лише національна диктатура, витворена в ході національної революції, може забезпечити внутрішню силу Української Нації та найбільшу її відпорність назовні»?

варіанти відповідей

1920 р.

1929 р.

1930 р.

1939 р.

Запитання 29

Вкажіть посаду діяча на портреті?

варіанти відповідей

 Засновник ОУН

 Президент Карпатської України

Голова Греко-католицької церкви

Лідер Татарбунарського повстаня

Запитання 30

«Ще не минуло місяця, як ми вдало перейшли кордон і вступили до лав Січі й уже вчора зіткнулися з наступом ворожого війська та прийняли нерівний бій. Сьогодні Сойм проголосив незалежність Карпатської України. Новообраний Президент відразу звернувся до Німеччини з проханням про взяття країни під охорону Рейху та недопущення захоплення її. Відповіді ще немає…»

Про «наступ ворожого війська» якої держави йдеться в листі?

варіанти відповідей

Румунії

Угорщини

Чехо-Словаччини

Радянського Союзу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест