Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 475 разів
18 запитань
Запитання 1

Хто був першим керівником (головою проводу) Організації українських націоналістів? 

варіанти відповідей

Р.Шухевич

С.Бандера

Є.Коновалець

Д.Донцов

Запитання 2

Які терміни слід використовувати для характеристики західноукраїнських земель у складі Польщі у 1920—1930-ті рр.? 

варіанти відповідей

Організація українських націоналістів 

 осадництво 

радянізація 

коренізація 

«східні креси» 

колективізація 

Запитання 3

Як називалися збройні сили Карпатської України? 

варіанти відповідей

 Гайдамаки 

 Орлята

  Карпатська Січ 

Українські Січові Стрільці 

Запитання 4

Який міжнародний договір передбачав надання Закарпаттю статусу автономії у складі Чехословаччини? 

варіанти відповідей

Версальський

Сен-Жерменський

Тріанонський

Ризький

Запитання 5

Яке з визначень розкриває зміст поняття «осадництво»? 

варіанти відповідей

здійснення польською владою акцій залякування українського населення, шляхом розміщеняя в українських селах польських військових підрозділів 

облога й блокування українських сіл, що не бажали приймати представників польської влади 

 примушення польською владою частини українського населення до переселення в малолюдні райони 

здійснене урядом Польщі в 1920-ті рр. планомірне заселення західноукраїнських земель польськими військовими і цивільними колоністами 

Запитання 6

14 березня 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння 

варіанти відповідей

Східною Галичиною

Закарпаттям

Північною Буковиною

Поділлям

Запитання 7

Установіть відповідність між країнами і подіями на українських землях у 1920—1930-ті рр. 

1 Польща 

2 Румунія 

3 Чехословаччина 

4 УСРР (УРСР) 

А проведення Першого конгресу ОУН 

Б судовий процес над членами ОУН за вбивство міністра внутрішніх справ Б. Перацького 

В проведення показового судового процесу над членами так званої «Спілки визволення України» 

Г утворення В. Залозецьким Української національної партії 

Д Карпатська Січ


варіанти відповідей

1-А, 2-Г, 3-Д, 4-Б

1-Б,2-Д, 3-Д,4-А

1- Б, 2-Г,3-Д,4-В

1-Д, 2-Г, 3-Д, 4-А

Запитання 8

Хто із зображених діячів став засновником УВО

варіанти відповідей
Запитання 9

Коли було проголошено незалежність Карпатської України?

варіанти відповідей

15 березня 1939р.

15 березня 1938р.

25 березня 1939р.

25 березня 1938р.

Запитання 10

До якої події має відношення плакат

варіанти відповідей

відстоювання незалежності Карпатської України

напад Німеччини на Польщу

Татарбунарське повстання

розчленування Чехословаччини

Запитання 11

На якій ілюстрації зображено президента Карпатської України?

варіанти відповідей
Запитання 12

Сутність Організації українських націоналістів

варіанти відповідей

організація, метою якої було відновлення ЗУНР, використання всіх можливих методів, зокрема збройну допомогу СРСР, діяла нелегально

організація, метою якої було утворення Української самостійної соборної держави, використання мирних і немирних методів боротьби, зокрема тероризм, діяла нелегально

організація, метою якої була демократична Українська Народна Республіка, використання тільки мирних парламентських методів боротьби, діяла легально

Запитання 13

Уряд якої країни вживав упродовж 1920 – 1930-х років описані нижче заходи? 

«На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

варіанти відповідей

Угорщина

Польща

СРСР

Чехословаччина

Запитання 14

Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву 

варіанти відповідей

осадництво

пацифікація

асиміляція

депортація

Запитання 15

Якою цифрою на карті позначено землі, українське населення яких влада вважала «громадянами румунського походження, які забули рідну мову»? 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 16

У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»?

варіанти відповідей

Польща

Угорщина

Румунія

Чехословаччина

Запитання 17

Розташуйте в хронологічній послідовності:

А Утворення ОУН

Б Проголошення незалежності Карпатської України

В Здійснення польською владою політики пацифікації

Г Татарбунарське повстання

варіанти відповідей

ГАВБ

ГБВА

АВБГ

ГВБА

Запитання 18

У 1920-ті рр. українські школи були ліквідовані на українських землях, що входили до складу

варіанти відповідей

Польщі

Румунії

Чехо-Словаччини

Угорщини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест