Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Додано: 20 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 25 разів
28 запитань
Запитання 1

У складі скількох держав опинилися українські землі після Ризького миру?

варіанти відповідей

Двох

Трьох

Чотирьох

П'яти

Запитання 2

Які західноукраїнські землі відійшли до Чехо-Словаччини згідно із Сен-Жерменським договором?

варіанти відповідей

Східна Галичина  

Західна Волинь

Закарпаття

Буковина

Запитання 3

Коли було створено Організацію українських націоналістів?


варіанти відповідей

1920р.

1929 р

1934 р.

1936 р. 

Запитання 4

Які галузі промисловості були найбільш розвиненими на території Польщі«Б»?


варіанти відповідей

Нафтовидобувна та деревообробна

Металообробна та хімічна

Текстильна та електротехнічна

Паперова та цукрова

Запитання 5

Укажіть прізвище очільника Організації українських націоналістів

варіанти відповідей

Дмитро Донцов

Євген Маланюк

Олег Ольжич

Євген Коновалець

Запитання 6

Яка теорія була ідейним підґрунтям діяльності ОУН?

варіанти відповідей

Націонал-комунізм

Націонал-соціалізм

Інтегральний націоналізм

Фашизм

Запитання 7

На яких західноукраїнських землях політичний рух у 1919— 1939 рр. був найбільш активним?

варіанти відповідей

Буковина

Східна Галичина

Волинь

Закарпаття

Запитання 8

Коли відбулось Татарбунарське повстання?

варіанти відповідей

1919р.

1924 р

1927 р.

1938 р.

Запитання 9

Закарпаття отримала автономію у:

варіанти відповідей

квітні 1929 р.

листопаді 1934 р.

жовтні 1938 р.

березні 1939 р.


Запитання 10

У складі якої країни в 1920-1930-ті рр.. перебували Північна Буковина та Південна Бессарабія?

варіанти відповідей

Чехословаччини  

Угорщини

Румунії

Польщі


Запитання 11

Позначте назву воєнізованої організації, створеної патріотичними силами для охорони Карпатської України.


варіанти відповідей

«Підкарпатська Січ»

«Карпатська Січ»

«Закарпатська Січ»

«Ужгородська Січ»

Запитання 12

Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву:

варіанти відповідей

"полонізація"

"пацифікація"

 "депортація"

 "нормалізація"

Запитання 13

Хто був автором теорії "інтегрального націоналізму"? 

варіанти відповідей

Є. Коновалець

  М. Грушевський

 Д. Донцов

М. Міхновський

Запитання 14

Війська якої країни в березні 1939 року окупували Карпатську Україну?


варіанти відповідей

Румунії

 Угорщини

Польщі

Німеччини

Запитання 15

До складу яких держав входили західноукраїнські землі в 1921-1938 рр.?


варіанти відповідей

Угорщина

Румунія

Польща

Чехословаччина

Австро-Угорщина

УСРР

Болгарія

Запитання 16

У паризькому протоколі 1920 р. було задекларовано, що "Англія, Франція, Італія...вважають цілком виправданим приєднаня Бессарабії до ..."

варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Королівства Угорщини

Королівства Румунії

Республіки Польща

Запитання 17

Як називали польських колоністів на землях Волині, Галичини та Полісся?

варіанти відповідей

Зрадники

Осадники

Окупанти

Асимілятори

Запитання 18

Політика "румунізації" мала на меті:

варіанти відповідей

Заборону всіх політичних партій

Встановлення військової диктатури

Заборону української мови, зміну імен, прізвищ, назв міст і сіл на румунську

Ліквідацію всіх релігійних установ і гуртків

Запитання 19

Вкажіть, яке поняття відповідає визначенню "Злиття одного народу з іншим..."

варіанти відповідей

Пацифікація

Дискримінація

Асиміляція

Колонізація

Запитання 20

Сутність утраквістичних шкіл:

варіанти відповідей

Початкові школи, які давали основи знань, могли навчати дітей виключно українською мовою

Школи з двома мовами навчання, польсько-українські школи

Школи, де мова викладання була польська, але вивчалися дві іноземні мови

Школи, які спеціалізувалися на викладанні окремих предметів

Запитання 21

Осадниками називали:    

варіанти відповідей

Мешканців Західної України, які змушені були емігрувати до інших країн        

Українських селян Галичини, які об’єднувались в кооперативи  

Польських колоністів на західноукраїнських землях, що знаходились у складі Польщі

В’язнів концентраційного табору Береза Картузька, серед яких більшість була – українці

Запитання 22

Установіть відповідність між прізвищами історичних діячів та стислою характеристикою їхніх політичних поглядів та (або) діяльності.

1 А. Шептицький 2 Д. Донцов 3 С. Бандера 4 А. Мельник


А політичний діяч, ідеолог українського національного руху, в 1934 р. підготував замах на одного з головних організаторів політики «пацифікації»

Б полковник Українських Січових Стрільців, керівник ОУН з 1938 р., підтримав проголошення Карпатської України, сприяв створенню Карпатської Січі

В ідеолог «інтегрального» націоналізму, оголошував націю абсолютною цінністю, а незалежність України – найвищою метою, досягнення якої виправдовує будь-які методи

Г митрополит Української греко-католицької церкви, у 20-30-ті рр. ХХ ст. підтримував процес національного відродження, виступав проти польської пацифікації

Д військовий і політичний діяч, ініціатор створення Української військової організації та Організації українських націо налістів, перший голова Проводу ОУН

варіанти відповідей

А Б В Г

Б В Г Д

Г В А Д

А Б Г В

Запитання 23

Який наслідок для економічного розвитку західноукраїнських земель мав поділ країни на Польщу «А» та Польщу «Б»?    

варіанти відповідей

перетворення українських земель на джерело сировини та ринок збуту товарів

зростання кількості робочих місць та рівня заробітної плати в українських воєводствах

скорочення трудової еміграції західноукраїнського населення до США та Канади

пріоритетний промисловий розвиток українських земель порівняно з польськими

Запитання 24

Який термін відповідає такому визначенню:«Умисне звуження обсягу прав одних осіб порівняно з іншими особами за ознаками національності, державної приналежності, майнового стану, політичних і релігійних переконань»?    

варіанти відповідей

Асиміляція    

Дискримінація

Інкорпорація

Уніфікація

Запитання 25

До яких наслідків призвело Татарбунарське повстання у населеній українцями частині Бессарабії?

варіанти відповідей

Заборона усіх партій та громадських організацій

Скасування системи місцевого самоврядування

Запровадження у краї режиму облоги

Послаблення адміністративного тиску на суспільне життя

Запитання 26

Представники якої суспільно-політичної течії в українському національному русі ухвалили наведений документ:

«Карпатська Україна є незалежна держава.

Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Соймом Карпатської України, на чолі.

Державна мова Карпатської України є українська мова".

варіанти відповідей

Русофільської   

Українофільської 

Русинської

Комуністичної

Запитання 27

Про кого йдеться у біографічній довідці?

«На початку Першої світової війни був мобілізований до австрійської армії, потрапив у російський полон під час боїв на г. Маківка. 1917 р. втік із табору для військовополонених і невдовзі сформував Галицько-Буковинський курінь Українських січових стрільців. 1920 р. став ініціаторм створення Української військової організації, 1929 р. – Організації українських націоналістів. Загинув 1938 р. у Голландії від рук радянських спецслужб».

варіанти відповідей

Д. Донцова

Є. Маланюка   

О. Ольжича

Є. Коновальця 

Запитання 28

 Встановіть відповідність:

1         комуністична течія;

2         русофільська течія;

3         русинська течія;

4         українофільська течія         

А відстоювали ідею єдності українців по обидва боки Карпат, виступали за приєднання краю до радянської України

Б вважали карпатоукраїнців окремим слов’янським народом, виступали за автономію краю, а в перспективі – за незалежність

В відстоювали право українського народу на Соборну державу, закликали до підготовки національної революції

Г вважали карпатоукраїнців частиною російського населення, відстоювали право на автономію краю у складі Чехо-Словаччини

Д відстоювали ідею єдності українців по обидва боки Карпат, виступали за входження краю до Соборної України

варіанти відповідей

Г А Д Б

Д Б В А

А Г Б Д

В Б А Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест