Захист і збереження біосфери. Охорона природи

Тест складено за матеріалами підручника Р.Шаламова

Додано: 24 травня 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 347 разів
12 запитань
Запитання 1

Зелену книгу України було створено з метою

варіанти відповідей

захисту рідкісних і зникаючих видів рослин

захисту рідкісних і зникаючих видів тварин

захисту рідкісних і зникаючих рослинних угруповань

запобігання вирощуванню генетично модифікованих рослин

підвищення продуктивності сільського господарства

Запитання 2

До фізичного забруднення довкілля призводить

варіанти відповідей

викид підприємствами вуглекислого газу в атмосферу

утворення оксидів Нітрогену у двигунах внутрішнього згоряння

нічне освітлення вулиць у великих містах

вивіз відходів свиноферм на поля

цвітіння води та масова загибель риби

Запитання 3

Наслідком шумового забруднення довкілля може бути

варіанти відповідей

втрата тваринами орієнтації в просторі

порушення фотоперіодизму в рослин

підвищення частоти мутацій у людини

уповільнення росту рослин

випадання кислотних дощів

Запитання 4

Найменш ефективним із-поміж підходів до збереження біорізноманіття є

варіанти відповідей

створення природоохоронних територій

раціональне природокористування

збереження та розведення рідкісних тварин у неволі

обмеження полювання на рідкісних тварин

боротьба зі шкідниками сільського господарства

Запитання 5

НЕ є відновлюваною енергія

варіанти відповідей

припливів і відпливів

спалювання бурого вугілля

вітру

морських хвиль

геотермальна

Запитання 6

Припустімо, неподалік від вашого будинку росте дуб, посаджений самим Тарасом Шевченком. Найдоцільніше присвоїти цьому дереву таку природоохоронну категорію, як

варіанти відповідей

національний парк


заповідник

заказник

пам’ятка природи

біосферний заповідник

Запитання 7

До Червоної книги України занесено таку тварину, як

варіанти відповідей

вовк


звичайна лисиця

кабан

дикий кріль

бурий ведмідь


Запитання 8

Щодо проблеми утилізації побутових відходів правильним є таке твердження:

варіанти відповідей

захоронення сміття на полігонах і звалищах — найекологічніший спосіб утилізації відходів


спалювання сміття на сміттєспалювальних підприємствах є одним із найпрактичніших способів утилізації відходів і завдає меншої шкоди довкіллю, ніж звалища

сортування побутових відходів за категоріями застосовується сьогодні лише в Японії

найдоцільніше з погляду охорони довкілля викидати батарейки разом із харчовими відходами

сортування сміття за категоріями дає змогу повністю подолати проблему утилізації побутових відходів у великих містах

Запитання 9

Виберіть правильне твердження про Червону книгу

варіанти відповідей

перше видання Червоної книги МСОП вийшло 1863 року


Червона книга МСОП сама по собі не має юридичної сили, але на її підставі можуть ухвалювати закони про охорону зникаючих видів

останнє видання Червоної книги МСОП містить перелік близько 150 тисяч зникаючих видів

Червона книга України містить той самий перелік видів, що й Міжнародна Червона книга

більшість видів ссавців, що мешкають в Україні, занесено до Червоної книги України

Запитання 10

Заказник від заповідника відрізняється тим, що

варіанти відповідей

у заказнику може бути дозволена господарська діяльність, якщо вона не шкодить охоронним об’єктам


заповідник створюють з метою збереження невеликої кількості особливо цінних об’єктів природи

у заказниках суворіший режим і заборонена будь-яка діяльність людини

заказник призначено для туризму та рекреації, тому в ньому створюють умови для безпечного перебування людей

заказник — це альтернативна назва заповідника, принципової відмінності між цими поняттями немає

Запитання 11

Яку тварину зображено на емблемі Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature)

варіанти відповідей
Запитання 12

Офіційний державний документ для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання природних рослинних угруповань

варіанти відповідей

Червона книга України

Зелена книга України

Чорний список видів тварин

Червоний список МСОП

Червона книга МСОП (міжнародна Червона книга)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест